Ange en IPv6-adress

Följande typer är IPv6-adresser. Registrera efter behov. Upp till fyra tillståndslösa adresser kan registreras. Utför ett anslutningstest efter behov.
Typ
Förklaring
Länka lokal adress
Adresser som bara kan användas i samma länk och som har skapats automatiskt utan inställning. Kan inte användas utanför routerns intervall.
Tillståndslös adress
Adresser som har skapats automatiskt utifrån prefix från en router och MAC-adressen, även i en miljö utan DHCP-server.
Manuell adress
Adresser som anges manuellt. Prefixlängd och standardrouteradress har angetts.
Tillståndsstyrd adress
Adresser som hämtas från DHCP-servern.
 

Ange en IPv6-adress

1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på Portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Nätverksinställningar]   [IPv6-inställningar].
4
Välj [Använd IPv6] och konfigurera nödvändiga inställningar.
[Använd IPv6]
Markera kryssrutan för att aktivera IPv6 på maskinen. När IPv6 inte används, avmarkerar du kryssrutan.
[Använd tillståndslös adress]
Markera kryssrutan när du använder en tillståndslös adress. Om en tillståndslös adress inte används, avmarkerar du kryssrutan.
[Använd manuell adress]
När du vill ange en IPv6-adress manuellt markerar du kryssrutan och anger IP-adressen, prefixlängden och standardrouteradressen i motsvarande textrutor.
Följande adresser kan inte användas.
IPv4-kompatibla adresser (IPv6-adresser där de övre 96 bitarna är "0" med en IPv4-adress i de nedre 32 bitarna)
IPv4-anslutna adresser (IPv6-adresser där de övre 96 bitarna är "0:0:0:0: ffff:" med en IPv4-adress i de nedre 32 bitarna)
[IP-adress]
Ange en IPv6-adress. Adresser som börjar med ”ff” (eller multicast-adress) kan inte anges.
[Prefixlängd]
Ange ett nummer som indikerar hur många bitar som är tillgängliga för nätverksadressen.
[Standardrouteradress]
Specificera IPv6-adressen för standardroutern vid behov. Adresser som börjar med ”ff” (eller multicast-adress) kan inte anges.
[Använd DHCPv6]
Markera kryssrutan när du använder en tillståndsstyrd adress. När DHCPv6 inte används, avmarkerar du kryssrutan.
[Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix]
Markera den här kryssrutan om du bara vill hämta den första halvan av den tillståndsstyrda adressen från DHCP-servern genom att använda DHCPv6.
5
 Klicka på [OK].

Utföra anslutningstest för en IPv6-adress

När maskinen är korrekt ansluten kan inloggningsskärmen för Fjärranvändargränssnittet visas från en dator (Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)).
Även om IP-adresserna är korrekt anslutna kan det hända att maskinen inte ansluts till nätverket om maskinen är ansluten till en växlingshubb. I så fall fördröjer du tidsinställningen för maskinens kommunikationsstart och försöker ansluta igen. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
93X2-00K