Ett meddelande som ber dig kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant visas

Om maskinen inte kan fungera normalt på grund av ett fel visas ett meddelande på skärmen. Slå upp meddelandet i referenssektionen.

När ett meddelande som ber dig kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant visas

1
Starta om maskinen.
Tryck på strömbrytaren för att stänga AV strömmen (Stänga av maskinen), vänta i minst 10 sekunder och slå sedan PÅ strömmen igen (Slå på maskinen).
Observera att data som väntar på att bearbetas kommer att raders om du slår av strömmen.
2
Om meddelandet visas, samla följande information.
Produktnamn
Din återförsäljare eller servicerepresentant från vilken du köpte maskinen
Felet (den specifika åtgärden du utförde och resultat, symtom etc.)
Kod som visas på skärmen
3
Stäng av strömmen till maskinen, dra ut nätkontakten och kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Ta inte i nätsladden med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.
Håll alltid i kontakten när du drar ut nätsladden ur ett eluttag. Om du drar i nätsladden kan isoleringen skadas, eller så kan sladden gå av eller skadas på annat sätt. Om nätsladden är skadad kan den medföra strömläckage och orsaka brand eller elektriska stötar.
93X2-08Y