Bilgisayar Üzerinden Yazdırmayı Yönetmek için Kişisel Kimlik Doğrulaması Kullanma

Bilgisayar üzerinden yazdırma işlemlerine bir kişisel kimlik doğrulama yönetimi uygulayabilirsiniz. Kullanıcı tanımlanmazsa makine bu işlemleri kabul etmediği için bunun yapılması daha yüksek güvenlik sağlayabilir.
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın [Ayarlar/Kayıt] [Kullanıcı Yönetimi] [Kimlik Doğrulaması Yönetimi] [Temel Ayarlar] [Düzenle...] [Kısıtlanacak Fonksiyonlar:] [Kullanıcı kimlik doğrulaması olmadan uzak iş] seçeneğini belirleyin.
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-040