Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme

Kişisel kimlik doğrulama yönetimini gerçekleştirmek için öncelikle kullanıcı bilgilerini makinenin veritabanına kaydetmeniz gerekir.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Kimlik Doğrulama Yönetimi] seçeneğine tıklayın.
"Administrator"ı devre dışı bırakma
Kullanıcı adı "Administrator" olan bir kullanıcı, varsayılan olarak yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı olarak kaydedilir. "Administrator" olan kullanıcı silinemez ancak "Administrator" ayrıcalıklarına sahip başka bir kullanıcı eklendikten sonra devre dışı bırakılabilir. "Administrator" kullanıcısı devre dışı bırakılırsa, makinenin kontrol panelinde yalnızca "Administrator" kullanıcısının yapılandırabileceği ayarları değiştiremezsiniz.
4
[Kullanıcı Ekle] seçeneğine tıklayın.
Kullanıcı bilgilerini düzenlemek için
Düzenlemek istediğiniz kullanıcı bilgileri için [Düzenle] seçeneğine tıklayın, gerekli değişiklikleri yapın ve [Güncelle] seçeneğine tıklayın.
Kullanıcı bilgilerini silmek için
Silmek istediğiniz kullanıcı bilgilerinin onay kutusunu seçin ve [Sil]  [Tamam] seçeneğine tıklayın.
5
Gerekli bilgileri girin.
[Kullanıcı Adı:] / [Parola:] / [Onayla:]
Kullanıcı adı ve parola girin. Onay için [Onayla:] alanına parolayı tekrar girin. Kullanıcı adı için tek bayt veya çift bayt karakterler kullanılabilir.
Ayrıntılı bir parola ilkesi ayarlandığında, parola ilkesiyle uyumlu bir parola girin. Parola İlkesi Ayarlama
[Parola İçin Sona Erme Yok]
Kaydedilecek kullanıcının parolasını son kullanma tarihi olmayacak şekilde ayarlamak için onay kutusunu seçin.
[Sonraki Oturum Açmada Parolayı Değiştir]
Kayıtlı kullanıcıların ilk kez oturum açtıklarında parolalarını değiştirmelerini şart koşmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bir kullanıcı parolasını değiştirdiğinde, bu onay kutusunun işareti otomatik olarak kaldırılır.
[Görüntülenme Şekli:]
Kullanıcının adını girin. Görünen ad, zorla tutma yazdırmasının kullanıcı adı olarak görüntülenir.
[E-Posta Adresi:]
Kullanıcının bilgisayarlar gibi cihazlarda kullanmakta olduğu e-posta adresini girin.
Genel kullanıcıların kendi parolalarını değiştirmeleri de mümkündür.
[E-posta adresi ayarlarına izin ver] onay kutusunun seçilmesi genel kullanıcıların e-posta adresleri belirtmesini sağlar. Kullanıcı Oturum Açma Yöntemlerini ve Kimlik Doğrulama Cihazlarını Yapılandırma
6
Diğer gerekli ayarları belirtin.
[Universal Print Kullanıcı Adı:]
[Ayarlar/Kayıt] [Ağ Ayarları] [Universal Print Ayarları] etkinse, Universal Print işlerinin ilişkili olduğu kullanıcının Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girebilirsiniz.
[Departman Kimliği:]
Departman Kimliği Yönetimi kullanılırken [Departman Kimliği Ayarları...] seçeneğine tıklamanız ve kullanıcıya atamak için listeden Departman Kimliği seçmeniz gerekir. İlk olarak, liste ekranındaki [Yeni Departmanı Kaydet...] menüsünden gerekli Departman Kimliklerini kaydedin. Burada belirttiğiniz Departman Kimliği daha sonra silinirse bu ayarı değiştirdiğinizden emin olun. Departman Kimliği Yönetimi Ayarlarını Yapılandırma
[Ayarlanacak Görevi Seç:]
Aşağıda listelenen kullanıcı ayrıcalıkları (roller) seçilebilir. Yönetici eklerken de buradan ayarları belirtin. Kullanılabilir ayar öğeleri, ayrıcalıklara bağlı olarak farklılık gösterir (Ayarlar/Kayıt).
[Yönetici]
Makine yöneticisi olarak tüm işlemlere izin verir.
[GeneralUser]
Genel kullanıcı ayrıcalıklarına izin verir.
[Kullanıcı hesabının sona erme tarihini ayarla]
Hesap için bir geçerlilik süresi belirlerken onay kutusunu işaretleyin ve [Son Erme Tarihi] için bir değer girin.
[Kullanıcı hesabını devre dışı bırak]
Hesabı geçici olarak devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.
7
[Ekle] seçeneğine tıklayın.
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
Kayıtlı olmayan Departman Kimliklerini kontrol etme
4. adımda gösterilen ekranda [Kaydedilmemiş Departman Kimliğini Kontrol Et...] seçeneğine tıklarsanız, kullanıcıya atanan Departman Kimliklerini makinede kayıtlı Departman Kimliklerine göre kontrol ederek makinede kayıtlı olmayan Departman Kimliklerini bulabilirsiniz.
Departman Kimlikleri için toplu ayarlar
4. adımda gösterilen ekranda [Departman Kimliği İçin Toplu İşlem Ayarları...] seçeneğine tıklarsanız yeni Departman Kimlikleri oluşturabilir ve ayarları tüm kullanıcılara uygulayabilirsiniz.
Kullanıcı adı sayılardan oluşuyorsa ve yedi ya da daha az basamaklıysa, Departman Kimliği olarak aynı sayı aynı kullanıcıya atanır. Aynı kullanıcının parolası yedi veya daha az basamaklı bir sayı olarak kaydedilirse, bu sayı söz konusu Departman Kimliğinin PIN kodu olarak da ayarlanır.
Kullanıcı adı ve parola yukarıdaki koşulları karşılamıyorsa 0000001’den itibaren otomatik olarak bir Departman Kimliği atanır ve PIN kodu 0 (yok) olarak ayarlanır.
Departman Kimliğini Kullanıcı Adı Olarak Kaydetme
4. adımdaki ekranda [Departman Kimliğini Kullanarak Kullanıcı Ekle...] seçeneğine tıklarsanız, Departman Kimliği ile aynı ada sahip yeni bir kullanıcı kaydedilir. Klavye kimlik doğrulaması kullanıldığında, yalnızca sayısal tuş girişiyle kimlik doğrulaması gerçekleştirilebilir.
95FW-03S