Перевірка стану й журналів

За допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) можна перевірити стан документів, які очікують на обробку, а також переглянути журнали оброблених документів. Ви також можете переглянути відомості про стан апарата, як-от інформація про помилки та залишкову кількість витратних матеріалів.
Якщо використовується функція керування персональною автентифікацією, на екрані <Монітор стану> можна заборонити користувачам виконувати операції із завданнями інших користувачів. <Обмеж. доступ до завд. ін. користувачів>

Перевірка стану роздруківок

Ви можете перевірити стан документів, які очікують на друк. Крім того, можна також вивести документ раніше, ніж інші, або скасувати документ.
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] у розділі [Print]

Кнопки операцій

[Cancel]: друк скасовується. Скасовані документи видаляються, і їх неможливо відновити.
[Print Next]: документ виводиться на друк відразу ж після завершення друку поточного документа.
[Pause]: можна скасувати друк. Натисніть [Resume], щоб відновити друк документа, який було призупинено.

Піктограма документа

Клацніть піктограму, щоб переглянути докладні відомості про документ.

Перевірка журналу завдань

Ви можете відобразити журнал документів, які було скопійовано або отримано.
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Дані журналу можна експортувати та зберегти на комп’ютері у форматі CSV-файлу (*.сsv).

Вибір функцій

Виберіть функцію, яку потрібно перевірити, і клацніть [Display]. Список функцій може бути різним залежно від моделі апарата та додаткового обладнання.

Перевірка стану апарата

Ви можете переглянути різні відомості про апарат, як-от інформація про помилки, кількість тонера та паперу, відомості про підключене додаткове обладнання та загальну кількість сторінок, надрукованих на поточний момент.
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)  [Status Monitor/Cancel]  Виберіть елемент, який потрібно перевірити
93X4-053