Установлення політики автентифікації/паролів

Ви можете встановити політику щодо блокування (стану, коли користувачі тимчасово не можуть увійти в систему апарата) та використання/введення паролів.

Установлення політики блокування

Ви можете встановити політику тимчасового запобігання входу для користувачів, яким не вдається виконати автентифікацію користувача. Однак ця політика не застосовується до автентифікації, яка використовує таку інформацію, як ідентифікатори відділів і PIN-коди.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Клацніть елемент [Edit] у розділі [Authentication Function Settings].
5
Виберіть [Enable Lockout] і налаштуйте докладні параметри.
[Lockout Threshold]
Установіть кількість невдалих спроб входу до систему, після якої вхід буде заблоковано. Коли буле досягнуто цієї кількості, користувач більше не зможе ввійти до системи.
[Lockout Period]
Установіть час до скасування блокування.
У разі входу до системи апарата з такої операційної системи, як Windows, або програми, що використовує FTP, IPP або SNMPv3, блокування може настати до досягнення встановленої кількості.
6
Клацніть [OK].
Пакетний імпорт/експорт
Цей параметр можна імпортувати або експортувати в моделях, які підтримують пакетний імпорт цього параметра. Імпорт і експорт даних налаштувань
Під час пакетного експорту цей параметр додається до розділу [Settings/Registration Basic Information]. Імпорт/експорт усіх параметрів

Установлення політики паролів

1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Клацніть елемент [Edit] у розділі [Authentication Function Settings].
5
Установіть політику використання паролів та автентифікації користувачів.
[Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers]
Установіть цей прапорець, щоб під час входу до системи не можна було вводити паролі, збережені в кеші.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Установіть цей прапорець, щоб відображати екран для зміни пароля під час входу адміністратора в систему апарату за допомогою імені користувача й пароля за замовчуванням.
Якщо термін дії пароля завершився, екран для зміни пароля відображається незалежно від значення цього параметра.
[Allow Use of Default Password for Remote Access]
Установіть цей прапорець, щоб дозволяти використовувати пароль за замовчуванням під час входу в систему апарата через інтерфейс віддаленого користувача.
[Set Minimum Number of Characters for Password]
Можна встановити мінімальну кількість символів, яку необхідно ввести під час реєстрації паролів, щоб запобігти використанню простих паролів. Якщо задано довжину пароля, користувач не зможе зареєструватись із пустим паролем.
[Set Password Validity Period]
Щоб періодично відображати нагадування про зміну пароля, установіть цей прапорець і вкажіть період у полі [Validity Period].
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]
Установіть цей прапорець, щоб заборонити паролі, у яких один і той самий символ використовується тричі або більше разів поспіль.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Установіть цей прапорець, щоб заборонити використовувати паролі, які не містять хоча б одного символу верхнього регістру.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Установіть цей прапорець, щоб заборонити використовувати паролі, які не містять хоча б одного символу нижнього регістру.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Установіть цей прапорець, щоб заборонити використовувати паролі, які не містять хоча б однієї цифри.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Установіть цей прапорець, щоб установити таке обмеження на паролі, щоб можливо було реєструвати тільки паролі, які містять принаймні один спеціальний символ.
6
Клацніть [OK].
Параметри в розділах не застосовуються до керування ідентифікаторами відділів і PIN-кодів. Вони діють для паролів, які було зареєстровано/змінено після встановлення цих обмежень. Якщо пароль, який уже зареєстровано, не відповідає обмеженням для цих параметрів, то під час автентифікації користувача буде відображено екран із пропозицією змінити пароль.
Пакетний імпорт/експорт
Цей параметр можна імпортувати або експортувати в моделях, які підтримують пакетний імпорт цього параметра. Імпорт і експорт даних налаштувань
Під час пакетного експорту цей параметр додається до розділу [Settings/Registration Basic Information]. Імпорт/експорт усіх параметрів
93X4-046