Відображається повідомлення про необхідність звернення до свого дилера або співробітника сервісного центру

Якщо апарат не може функціонувати в стандартному режимі внаслідок появи проблеми, на екрані відображається повідомлення. Перегляньте довідкові матеріали відповідно до відображеного повідомлення.

Якщо відображається повідомлення про необхідність звернення до дилера або співробітника сервісного центру

1
Перезапустіть апарат.
Натисніть перемикач живлення, щоб вимкнути живлення (Вимкнення апарата), зачекайте принаймні 10 секунд, а тоді знову ввімкніть живлення (Увімкнення апарата).
Візьміть до уваги, що дані, які очікують на обробку, видаляються після вимкнення живлення.
2
Якщо повідомлення все ще відображається, підготуйте зазначену нижче інформацію.
Назва виробу
Ваш дилер або співробітник сервісного центру, у якого було придбано апарат
Проблема (певна операція, яка виконувалася, результат і симптом тощо)
Код, відображений на екрані
3
Вимкніть живлення апарата, витягніть штепсель шнура живлення та зверніться до свого дилера або співробітника сервісного центру.
Не приєднуйте та не від’єднуйте шнур живлення вологими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
Від’єднуючи шнур живлення, завжди тримайте його за штепсель. У разі витягування безпосередньо за шнур живлення може оголитися або розірватися внутрішній дріт або пошкодитися шнур живлення. Пошкодження шнура живлення може спричинити коротке замикання і, як наслідок, пожежу або ураження електричним струмом.
93X4-08Y