Rengøring af fremføreren

Hvis et af de følgende problemer opstår, når dokumentet scannes fra fremføreren, skal fremføreren renses.
Dokumentet kan ikke scannes tydeligt
Størrelsen af dokumentet kan ikke detekteres korrekt
Dokumentet bliver snavset under scanning
Papirstop forekommer ofte
Denne fremgangsmåde er kun nødvendig, hvis "Duplex Color Image Reader Unit-P" er monteret.
1
Sluk for strømmen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Slukke maskinen
Kontrollér maskinens betjeningsstatus, før du slukker for strømmen. Du kan slukke for strømmen, selvom maskinen udfører en betjening, men dette kan afbryde betjeningen eller beskadige data.
2
Træk i håndtaget, og åbn fremførerdækslet.
3
Rengør rullerne i fremførerdækslet.
Fugt en blød klud med vand, og vrid den godt op, og aftør derefter rullerne med den. Aftør derefter rullerne med en blød og tør klud.
Sørg for, at der ikke kommer affald som papirrester ind i rillen på føleren til registrering af indføring af flere ark. Hvis der kommer affald ind, skal du fjerne det med en blød klud.
Hvis rullerne og de omgivende område er meget snavsede, skal du rengøre dem ordentligt. Det gør du ved at fugte en blød klud med vand og vride den godt op og derefter aftørre rullerne de beskidte områder. Aftør derefter områderne med en blød og tør klud.
4
Luk forsigtigt fremførerdækslet.
5
Åbn fremføreren.
6
Aftør dokumentfremførerens scanningsområder på gladepladesiden.
Aftør den tynde glasstribe og den hvide plade .
Aftør området med den medfølgende rengøringsklud. Hvis du ikke kan fjerne snavset, skal du fugte en blød klud med vand og derefter aftørre maskinen med den. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud.
Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter med det næste trin.
7
Aftør dokumentfremførerens scanningsområder på indføringssiden.
Tryk i det øverste håndtag for at åbne dækslet til dokumentfremførerens scanningsområde.
Åbn forsigtigt dækslet, så du ikke beskadiger glaspladen.
Åbn det indvendige dæksel.
Aftør dokumentfremførerens scanningsområde.
Aftør den tynde glasstribe og den hvide plade .
Fugt en blød klud med vand, og vrid den godt op, og aftør derefter maskinen med den. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud.
Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter med det næste trin.
Luk det indvendige dæksel.
Luk dækslet til dokumentfremførerens scanningsområde, indtil det klikker på plads.
8
Luk fremføreren forsigtigt.
9
Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
Tænde maskinen
Hvis der stadig er striber på originalerne eller papiret, efter at fremføreren er blevet renset
Læg ca. 10 ark i A4-format i fremføreren, og følg denne fremgangsmåde for at udføre <Rens fremfører>. Når der vises en meddelelse, der angiver, at rengøringen er færdig, skal du prøve at bruge fremføreren til at kopiere en original for at kontrollere, om problemet er blevet løst.
Det tager ca. 20 sekunder at rense fremføreren.
A390-021