Regelmæssig rengøring

Det anbefales, at du periodisk rengør maskinen for at undgå tab af printkvalitet, og så du kan bruge maskinen på en bekvem og sikker måde. Rengør maskinen i den rækkefølge, der er angivet i til herunder.
 Indvendigt
Ved rengøring af maskinen skal du slukke for hovedstrømmen og derefter frakoble strømkablet. Hvis du ikke gør det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Tag jævnligt lysnetledningen ud af stikket og rens området omkring stikproppens metalben og selve stikket med en tør klud, således at alt støv og snavs bliver fjernet. Hvis maskinen har været tilsluttet i lang tid i et fugtigt, støvet eller røgfyldt lokale, kan der samles støv omkring stikket, hvilket kan skabe fugt. Dette kan medføre kortslutning og resultere i brand.
Når du rengør med en klud, så undgå at fugte den for meget, da det kan skade originalen eller ødelægge maskinen.
Brug ikke sprit, benzin, fortynder eller andre organiske opløsningsmidler til rengøringen. Det kan ødelægge plastikdelene.
A390-01X