Rengøring af glaspladen

Hvis glaspladen er snavset, scannes originaler muligvis ikke klart, eller originalens format detekteres forkert.
Denne fremgangsmåde er kun nødvendig, hvis "Duplex Color Image Reader Unit-P" er monteret.
1
Sluk for strømmen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Slukke maskinen
Kontrollér maskinens betjeningsstatus, før du slukker for strømmen. Du kan slukke for strømmen, selvom maskinen udfører en betjening, men dette kan afbryde betjeningen eller beskadige data.
2
Åbn fremføreren.
3
Aftør den omvendte side af fremføreren og glaspladen.
Aftør glaspladen.
Aftør glaspladen med den medfølgende rengøringsklud.
Hvis rengøringsarket er snavset, skal det skylles i vand og tørres før brug.
Aftør den modsatte sider af fremføreren.
Hvis du ikke kan fjerne snavset, skal du fugte en blød klud med vand og derefter aftørre den omvendte side af fremføreren med den. Aftør derefter den omvendte side af fremføreren med en blød og tør klud. Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter med det næste trin.
Hvis du ikke kan fjerne snavset
Fugt en blød klud med mildt rengøringsmiddel, og vrid den godt op, og aftør derefter maskinen med den. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud.
4
Luk fremføreren forsigtigt.
5
Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
Tænde maskinen
A390-020