Udskiftning af beholder til overskudstoner

Maskinen har to beholdere til overskudstoner og bruger beholderne i rækkefølge. Når en af beholderne til overskudstoner er fyldt op, vises der en meddelelse, der beder dig om at klargøre en ny beholder til overskudstoner, og toneren i brug vil automatisk skifte til den anden. Udskift beholderen, der er fuld af overskudstoner i henhold til den viste meddelelse.
Du må ikke udskifte beholderen med overskudstoner, før meddelelsen, der beder om udskiftning af beholderen, bliver vist i touchpanelet.
Der kan blive vist en meddelelse, der beder dig klargøre en ny beholder til overskudstoner, før meddelelsen om udskiftning. Du må dog ikke udskifte beholderen til overskudstoner på dette tidspunkt.
Den brugte beholder til overskudstoner indsamles af Canon Danmark.
Brugt toner kan ikke genbruges. Bland ikke nyt og brugt toner sammen.
Sørg for at bruge den dedikerede beholder til overskudstoner til denne maskine.
Beholderen til overskudstoner er en beholder til opsamling af ubrugt toner, der er tilbage, når der printeres.
For detaljer om hver meddelelse kan du se Modforholdsregler for hver meddelelse.
For information modelnummeret på beholderen til overskudstoner, se Forbrugsdele.
Der er adgang til komplette instruktioner i udskiftning af beholderen til overskudstoner ved at trykke på <Forrige> eller <Næste> på touchpanelet.
Beholderen til overskudstoner kan udskiftes, mens maskinen er i brug.
Du kan printe i et stykke tid uden at udskifte beholderen til overskudstoner, men vi anbefaler, at du udskifter den så hurtigt som muligt.
Du kan kontrollere, hvor meget plads der er tilbage i beholderen til overskudstoner.
Tjek af resterende plads i beholder til overskudstoner

Procedure for udskiftning af beholderen til overskudstoner

1
Åbn overskudstonerdækslet.
Hold dækslet i begge kanter, når du åbner det.
2
Hold i håndtaget til beholderen til overskudstoner, der er fyldt med overskudstoner, og træk den ud.
Tryk på meddelelsen for at få vist den beholder til overskudstoner, der skal udskiftes.
Når du har trukket beholderen til overskudstoner halvvejs ud, skal du tage fat i håndtaget på toppen og trække den helt ud.
Når det er kontrolleret, hvilken beholder til overskudstoner der er fyldt, skal du trække den tilsvarende beholder ud.
Vip ikke beholderen til overskudstoner. Hvis du gør dette, kan toneren i beholderen ryge ud.
Hvis du utilsigtet trækker den beholder til overskudstoner ud, der er i brug
Indsæt med det samme den beholder til overskudstoner, der blev trukket ud, når der vises en meddelelse, som beder dig at indsætte beholderen. I modsat fald stopper print- eller kopijobbet snart.
Når jobbet stopper, skal du sætte den beholder til overskudstoner, der blev trukket ud, tilbage i den oprindelige position, og jobbet genstarter derefter.
3
Fjern beholderen til overskudstoner fra dens æske.
4
Placer den beholder til overskudstoner, du har fjernet, i en boks.
Brug den pose, der lå i æsken, til den nye beholder til overskudstoner. Sno posens åbning en smule, så der ikke ryger toner ud, og placer derefter posen i boksen.
5
Isæt den nye overskudstonerbeholder.
Isæt overskudstonerbeholderen med Canon-logoet øverst på beholderen mod maskinens bagside, og skub den ind for at anbringe den.
Tryk beholderen til overskudstoner, så langt ind som den kan komme. Hvis beholderen til overskudstoner ikke isættes korrekt, forbliver beholderens lukkerdel muligvis åben, når beholderen til overskudstoner er fjernet, hvilket kan medføre spredning af toner.
6
Luk dækslet til overskudstoner.
A390-024