Kontrol af den resterende mængde forbrugsstoffer

Når du trykker på  (Statusmonitor), vises skærmbilledet Status Monitor, så du kan tjekke tonerniveauet eller andre statusindikationer.
Du kan tjekke den resterende mængde af forbrugsstoffer fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Kontrol af maskinens status
Nogle elementer vises muligvis ikke afhængigt af installationsstatus for valgfrit tilbehør.

Tjekker den resterende tonermængde

Det anbefales, at du tjekker den resterende tonermængde før påbegyndelse af et stort printningsjob for at finde ud af, om du skal klargøre en ny tonerpatron eller ej.
Tryk på  (Statusmonitor)  <Toner/Andet> Tjekker den resterende tonermængde.

Tjek af resterende plads i beholder til overskudstoner

Det anbefales, at du tjekker, hvor meget plads der er tilbage i beholderen til overskudstoner, før du udfører et stort job, for at finde ud af, om du skal klargøre en ny beholder til overskudstoner eller ej.
Tryk på  (Statusmonitor) <Toner/Andet>  markér <Overskudstoner 1> og <Overskudstoner 2>.

Tjek af den resterende mængde af hæfteklammer og hæfteklammer til ryghæftning

Det anbefales, at du kontrollerer den resterende mængde hæfteklammer og hæfteklammer til ryghæftning, der forbruger et stort antal hæfteklammer, især når der skal printes et stort antal brochurer, for at bestemme, om der skal forberedes en ny hæftepatron.
Tryk på  (Statusmonitor) <Toner/Andet>  markér <Resterende hæfter> og <Ryghæfteklamme>.

Kontrol af den resterende mængde lim

Sørg for at kontrollere den resterende mængde lim for at finde ud af, om du skal tilsætte lim, især når forbruget af lim forøges, for eksempel før indbinding.
Tryk på  (Statusmonitor) <Toner/Andet> , og tjek <Resterende lim>.

Kontrol af mængden af hæftningsaffald

Kontrollér, om beholderen til hæftningsaffald er fuld, især før der udføres en handling, hvor der skal bruges en stor mængde hæfteklammer, for eksempel ved printning af et stort antal hæfter.
Tryk på  (Statusmonitor) <Toner/Andet> Kontrollér <Hæfteaffald>.

Tjek af mængden af hulleaffald

Kontrollér, om beholderen til hulleaffald er fuld, især før der skal laves et stort antal huller.
Tryk på  (Statusmonitor) <Forbrugsstoffer/Andet>  <Hulleaffald> og/eller <Toner/Andet>.

Tjek af mængden af beskæringsaffald

Kontrollér, om beholderen til beskæringsaffald er fuld, især før der udføres en handling, der vil øge beskæringsaffaldet markant, f.eks. ved printning af et stort antal hæfter.
Tryk på  (Statusmonitor) <Toner/Andet>  Kontrollér <Trimmeaffald> og/eller <Affald fra Lim-indb.>.

Kontrol af enhedsnavnet på forbrugsstoffer

Kontrollér enhedsnavnet på forbrugsstoffer.
Tryk på  (Statusmonitor)  <Toner/Andet>  <Kontrollér forbrugsstoffer>.

<Toner/Overskudstoner>-skærmen

<Punkt>, <Delnavn> vises.

<Andet>-skærmen

<Punkt>, <Delnavn> og <Status> vises.
A390-02F