Podstawowa metoda ładowania papieru

W niniejszej sekcji opisano metodę ładowania dość często używanego rodzaju papieru, takiego jak papier zwykły lub z makulatury. Powinno się w niej umieścić zwykle używany rodzaj papieru.
Jeżeli na opakowaniu papieru znajdują się informacje odnośnie do strony przeznaczonej do drukowania, należy stosować się do tych zaleceń.
Papier może nachodzić na siebie podczas podawania lub może dojść do jego zacięcia — w zależności od powierzchni ciętej papieru. Zmiana orientacji papieru i ponowne jego załadowanie może zredukować ten efekt.
Jeśli wyczerpie się papier i drukowanie zostanie wstrzymane, należy włożyć następny stos papieru. Po włożeniu nowej ryzy papieru drukowanie zostanie wznowione.

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

Można załadować papier z zakładkami do szuflady papieru. Ładowanie papieru z zakładkami
1
Chwyć za uchwyt szuflady na papier i wysuwaj ją dopóki się nie zatrzyma.
2
Wyreguluj położenie prowadnic papieru.
Poluzuj śruby mocujące.
Naciskając górną część lewej prowadnicy przesuń ją tak, aby znalazła się w jednej linii ze wskaźnikiem formatu zgodnym z formatem ładowanego papieru.
Naciskając górną część przedniej prowadnicy przesuń ją tak, aby znalazła się w jednej linii ze wskaźnikiem formatu zgodnym z formatem ładowanego papieru.
Prowadnice należy przesuwać do chwili, gdy zaskoczą na swoim miejscu. Jeśli lewa i przednia prowadnica nie zostaną prawidłowo wyregulowane, na panelu dotykowym nie pojawi się prawidłowy format papieru. Prawidłowe wyregulowanie prowadnic niezbędne jest również po to, by uniknąć blokowania się papieru, brudnych wydruków lub pobrudzenia wnętrza urządzenia.
Wskaźniki formatu papieru
Skróty na wskaźnikach formatu papieru w szufladzie oznaczają następujące formaty papieru:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Należy pamiętać, że wskaźniki formatu papieru mogą zawierać formaty papieru, których urządzenie może nie obsługiwać. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych rozmiarów papieru, patrz Obsługiwane typy papieru.
3
Przygotuj papier.
Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
Przekartkuj dobrze wszystkie cztery krawędzie ryzy papieru.
Upewnij się, że kartki nie przylegają do siebie ściśle.
W szczególności, należy całkowicie oddzielić każdy arkusz, gdy używasz slajdów lub folii przezroczystych.
4
Załaduj papier i wsuń prowadnice, aż zatrzymają się na krawędziach nośnika.
Upewnij się, czy ustawienie formatu papieru szuflady na papier jest zgodne z formatem ładowanego papieru.
Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w dół.
Dociskając górną stronę lewej prowadnicy, wsuń ją ponownie, tak aby dobrze oparła się o lewą krawędź stosu papieru.
Dociskając górną stronę prawej prowadnicy, wsuń ją ponownie, tak aby dobrze oparła się o prawą krawędź stosu papieru.
Podczas ładowania papieru nie wolno przekraczać linii ograniczającej
Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza linię ograniczającą. Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
Papier (z wyłączeniem kopert):
Koperty:
Jeśli używasz kopert ISO-C5, ustaw koperty tak, aby nie przekraczały 50 arkuszy. Nie używaj oznaczenia limitu załadowania jako wskazówki.
Odpowiednio wyreguluj prowadnice papieru.
Uważaj, aby nie dociskać prowadnic mocno do papieru. W przeciwnym razie dojdzie do zacięcia papieru.
Po uzupełnieniu papieru w źródle, ponownie dostosuj pozycję prowadnic, nawet jeśli rozmiar papieru nie uległ zmianie.
Jeżeli wykorzystujesz papier z nadrukowanym logo upewnij się, że jest on prawidłowo zorientowany podczas ładowania go do źródła papieru. Orientacja papieru, który ma być załadowany
Podczas umieszczania kopert zwróć uwagę na orientację i przygotowanie do procedury umieszczenia. Ładowanie kopert
Aby uzyskać więcej informacji na temat papieru, który może być ładowany, patrz Obsługiwane typy papieru.
5
Dokręć śruby mocujące.
Umieść dłoń na papierze, aby upewnić się, że jest równo i płasko ułożony. Jeśli tak nie jest, jedna lub obie prowadnice papieru zanadto naciskają na brzegi papieru. Ponownie wyreguluj położenie prowadnic papieru.
Nie dokręcaj śrub mocujących, trzymając prowadnicę papieru. W przeciwnym razie dojdzie do zacięcia papieru.
6
Ostrożnie wsuń szufladę na papier do urządzenia.
Zmiana rozmiaru i typu papieru
Jeśli do urządzenia zostanie załadowany inny rodzaj papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie. Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier
W przypadku zmieniania rozmiaru papieru wymień etykietę rozmiaru papieru na odpowiednią (Zakładanie właściwej etykiety rozmiaru papieru). Należy pamiętać, że etykiety formatu papieru mogą zawierać formaty papieru, których urządzenie może nie obsługiwać.
Jeżeli pierwszy arkusz nie może być płynnie wyprowadzony do tacki, zalecamy, aby najpierw umieścić w tacce czysty arkusz tego samego lub większego rozmiaru co drukowany papier.
A39S-00R