Uppdatera firmware

 
Det kommer regelbundet nya versioner av den nya fasta programvaran, för att lägga till nya funktioner eller lösa problem med befintliga funktioner. Om ny programvara är tillgänglig, följer du anvisningarna nedan för att uppdatera den på maskinen. Administratörsbehörighet krävs för att uppdatera den fasta programvaran.
Utför inte följande åtgärder medan den fasta programvaran uppdateras. Det kan i så fall leda till ett kritiskt fel.
Stäng AV huvudströmmen
Ta bort LAN-kabeln
Utför kommunikation (såsom utskrift) med maskinen från en annan dator eller ett annat program*1
Konfigurera vilolägena för din dator*2
*1 När den fasta programvaran uppdateras i en nätverksmiljö behöver du se till att andra användare inte utför åtgärder såsom att skriva ut.
*2 Den fasta programvaran kanske inte uppdateras korrekt om datorn går in i viloläge.
Förberedelser för uppdatering av den fasta programvaran
Hämta den senaste fasta programvaran från Canons webbplats (https://global.canon/).
Säkerhetskopiera data och inställningar för maskinen, ifall uppdateringen av den fasta programvaran inte utförs på rätt sätt.
Observera avseende uppdateringsprocessen
Maskinen startar om flera gånger.
Uppdateringsprocessen avbryts om jobb kvarstår.
Skärmen ändras flera gånger under uppdateringsprocessen. Det tar lite tid för skärmen att ändras, men stäng inte webbläsaren förrän uppdateringsprocessen har slutförts.

Kontrollera den fasta programvaruversionen

Kontrollera den fasta programvaruversionen innan och efter den fasta programvaran uppdateras.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Status Monitor/Cancel] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Information].
4
Kontrollera versionen som visas i [Controller] i [Version Information].

Kör uppdateringen av den fasta programvaran

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klicka på [Manual Update].
5
Klicka på [Browse...], välj vilken uppdatering av den fasta programvaran som ska användas och klicka på [Update].
6
Klicka på [Yes].
Om meddelandet [The firmware is updated. Restart the device.] visas, stäng av maskinen och sätt på den igen. Stänga av/starta om maskinen
A39X-0HA