Afdruktaakstatus en logboek bekijken

Processen die door het apparaat worden afgehandeld, inclusief afdrukken, worden beheerd als taken. Met het controleren van de status en het logboek van taken kunt u bepalen of een taak correct is uitgevoerd en de oorzaak van eventueel opgetreden fouten achterhalen.
* Als voor het logboek is ingesteld dat het niet wordt weergegeven, kunt u slechts de status van de afdruktaak controleren. [Weergave opdrachtlog]
In dit gedeelte leert u hoe u deze informatie kunt bekijken met behulp van het bedieningspaneel.
U kunt deze informatie ook controleren met behulp van Externe UI vanaf een computer. Gebruik en logboeken controleren met Externe UI

Model aanraakscherm

1
Druk op op het bedieningspaneel. Bedieningspaneel
Het scherm [Statusmonitor] verschijnt.
2
Druk op [Kopieer-/afdrukopdracht].
3
Controleer de status en logboeken van de afdruktaak.
Afdruktaakstatus bekijken
1
Druk op [Opdrachtstatus].
2
Selecteer een taak waarvan u de details wilt bekijken.
De details van de taak worden weergegeven.
3
Bekijk de bestandsnaam, gebruikersnaam, en andere informatie.
Bij sommige tekentypes worden bestandsnaam en gebruikersnaam niet goed weergegeven.
Afdruklogboek bekijken
1
Druk op [Opdrachtlog].
2
Selecteer een taak waarvan u de details wilt bekijken.
De details van de taak worden weergegeven.
3
Bekijk de bestandsnaam, gebruikersnaam, en andere informatie.
Bij sommige tekentypes worden bestandsnaam en gebruikersnaam niet goed weergegeven.
Als het afdruktaak-logboek storingsinformatie toont
Het afdrukken werd geannuleerd of er is een fout opgetreden.
Als er een driecijferig nummer wordt weergegeven dat begint met '#' (foutcode), kunt u de oorzaak en oplossing zoeken met behulp van de foutcode. Er wordt een foutcode weergegeven

vijfregelig LCD-model

1
Druk op het bedieningspaneel op [Statusmonitor] op het scherm [Start] .
Scherm [Start]
2
Selecteer [Kopieer-/afdrukopdr.], druk op , en controleer status en logboek van de afdruktaak.
Afdruktaakstatus bekijken
1
Selecteer [Opdrachtstatus], druk op .
2
Selecteer een taak waarvan u de details wilt bekijken en druk op .
De details van de taak worden weergegeven.
3
Bekijk de bestandsnaam, gebruikersnaam, en andere informatie.
Bij sommige tekentypes worden bestandsnaam en gebruikersnaam niet goed weergegeven.
Afdruklogboek bekijken
1
Selecteer [Opdrachtlog], druk op .
2
Selecteer een taak waarvan u de details wilt bekijken en druk op .
De details van de taak worden weergegeven.
3
Bekijk de bestandsnaam, gebruikersnaam, en andere informatie.
Bij sommige tekentypes worden bestandsnaam en gebruikersnaam niet goed weergegeven.
Als het afdruktaak-logboek storingsinformatie toont
Het afdrukken werd geannuleerd of er is een fout opgetreden.
Als er een driecijferig nummer wordt weergegeven dat begint met '#' (foutcode), kunt u de oorzaak en oplossing zoeken met behulp van de foutcode. Er wordt een foutcode weergegeven
9758-046