Bruke papirbesparende kopiering

Bruk funksjonen papirbesparende kopiering når du vil kopiere en original med flere sider over på færre sider enn originalen. Deg raskt kopiere med en kombinasjon av N på 1 og 2-sidig kopiering fra skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet.

Modell med berøringspanel

1
Legg på originalen. Plassere originaler
2
På betjeningspanelet, trykker du på [Papirsparing] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
Skjermbildet [Paper Save Copy] vises.
3
Velg en kombinasjon av antall sider som skal kombineres, og om du vil bruke 2-sidig kopiering.
[2 på 1 1->2-sidig]
Kombiner en 2-sidig original over på én side av arket med 2-sidig kopiering.
[4 på 1 1->2-sidig]
Kombiner en original på fire sider over på én side av arket med 2-sidig kopiering.
[2 på 1 1->1-sidig]
Kombinerer en original på to sider over på én side av arket med 1-sidig kopiering.
[4 på 1 1->1-sidig]
Kombiner en original på fire sider over på én side av arket med 1-sidig kopiering.
4
Velg format på originalen som plasseres.
Skjermbildet for kopiering vises.
5
Still inn antall kopier.
Bruk talltastene til å angi antall eksemplarer.
* Når du bruker papirsparing til kopiering, stilles forholdstallet automatisk inn i henhold til formatet for papiret som brukes til kopieringen og antallet sider som skal kombineres. Du kan også trykke på [Kopiprosent] når du vil endre størrelsesforholdet manuelt.
6
Konfigurer de andre innstillingene for kopiering etter behov. Ytterligere funksjoner for kopiering (Modell med berøringspanel)
Du kan justere tetthet og bildekvalitet.
Du kan endre antall sider som skal kombineres og innstillingene for 2-sidig kopiering valgt i 3.
7
Trykk på .
Kopieringen starter.
Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på [Avbryt] [Ja]. Avbryte kopiering
Bruk [Statusovervåking] når du vil vise status for kopijobben. Vise status og logg for utskriftsjobb
Når [Skann neste: Trk Start] vises
Når en original er plassert på glassplaten og kopiert ved bruk av 2-sidig kopiering, N på 1 eller kollatert, vises skjermbildet for skanning av neste original.
1
Velg papirformat.
Vises kun når 2-sidig kopiering er angitt.
2
Legg det neste dokumentet på glassplaten og trykk på .
Den neste originalen skannes og samme skjermbilde vises.
Gjenta denne prosessen til alle originalene er skannet.
Du kan også trykke på [Tetthet] hvis du vil endre innstillingene for hver original.
Hvis formatet for originalen er annerledes, kan deler av bildet mangle eller bildet kan bli skannet mindre på papiret.
3
Trykk på [Start kopi].
De skannede originalene skrives ut.

5-linjers LCD-modell

1
Legg på originalen. Plassere originaler
2
Trykk på [Paper Save Copy] på betjeningspanelet   på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
Skjermbildet [Paper Save Copy] vises.
3
Velg en kombinasjon av antall sider som skal kombineres, og om du vil bruke 2-sidig kopiering og trykk på .
[2 på 1 1->2-sidig]
Kombiner en 2-sidig original over på én side av arket med 2-sidig kopiering.
[4 på 1 1->2-sidig]
Kombiner en original på fire sider over på én side av arket med 2-sidig kopiering.
[2 på 1 1->1-sidig]
Kombinerer en original på to sider over på én side av arket med 1-sidig kopiering.
[4 på 1 1->1-sidig]
Kombiner en original på fire sider over på én side av arket med 1-sidig kopiering.
4
Velg format på originalen som er lagt på og trykk på .
Skjermbildet for kopiering vises.
5
Still inn antall kopier.
Trykk på  /   [Antall kopier]  , angi antall kopier og trykk så på .
* Når du bruker papirsparing til kopiering, stilles forholdstallet automatisk inn i henhold til formatet for papiret som brukes til kopieringen og antallet sider som skal kombineres. Du kan også trykke på [Størrelsesforhold] når du vil endre størrelsesforholdet manuelt.
6
Konfigurer de andre innstillingene for kopiering etter behov. Ytterligere funksjoner for kopiering (5-linjers LCD-modell)
Du kan justere tetthet og bildekvalitet.
Du kan endre antall sider som skal kombineres og innstillingene for 2-sidig kopiering valgt i 3.
7
Trykk på .
Kopieringen starter.
Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på [Avbryt]    [Ja]  . Avbryte kopiering
Bruk [Statusovervåking] når du vil vise status for kopijobben. Vise status og logg for utskriftsjobb
Når [Skann neste: Trk Start] vises
Når en original er plassert på glassplaten og kopiert ved bruk av 2-sidig kopiering eller N på 1, vises skjermbildet for skanning av neste original.
1
Velg papirformat.
Vises kun når 2-sidig kopiering er angitt.
2
Legg det neste dokumentet på glassplaten og trykk på .
Den neste originalen skannes og samme skjermbilde vises.
Gjenta denne prosessen til alle originalene er skannet.
Du kan også trykke på [Tetthet]  , når du vil endre innstillingene for hver original.
Hvis formatet for originalen er annerledes, kan deler av bildet mangle eller bildet kan bli skannet mindre på papiret.
3
Trykk på [<Start kopiering>]  .
De skannede originalene skrives ut.
Når sidene kombineres, kan det bli opprettet en marg rundt de kopierte bildene.
9759-05E