Lagre mottatte dokumenter på maskinen (Minnelås)(Modell med berøringspanel)

Minnelås lagrer midlertidig mottatte fakser i minnet på maskinen, uten å skrive dem ut med én gang.
Faksene lagres i minnet og kan skrives ut senere, og dermed hindre tyveri av ubevoktede, utskrevne dokumenter og informasjon. I tillegg kan unødvendige fakser slettes uten å skrive dem ut for å spare papir.

Stille inn minnelås

Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer innstillinger ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
Velg [Meny] på skjermbildet [Hjem], på betjeningspanelet og deretter velger du [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Minnelåsinnstillinger for faks]
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
I [RX-/videresendingsinnstillinger], klikker du på [Fellesinnstillinger].
Skjermbildet [Fellesinnstillinger] vises.
4
I [Minnelåsinnstillinger], klikker du på [Rediger].
Skjermbildet [Rediger minnelåsinnstillinger] vises.
5
Merk av i boksen [Bruk minnelås].
6
Konfigurer funksjonene som er tilknyttet minnelås, etter behov.
Aktivere forhåndsvisning av faks
Merk av i boksen [Bruk forhåndsvisning av faks].
Du kan forhåndsvise faksen på Fjernkontroll. Når du aktiverer forhåndsvisning, kan du også se detaljene for faks og utskrift med innstillingen minnelås aktivert.
* Dette kan ikke stilles inn samtidig som [Angi minnelåstid].
Å skrive ut en RX Result Report for å gi melding om minnelås
Merk av i boksen [Skriv ut rapport].
* Hvis du vil bruke denne funksjonen, må RX Result Report være aktivert. Skrive ut og vise rapporter og lister
Aktivere minnelås i kun et bestemt tidsrom
Merk av i boksen [Angi minnelåstid] og angi start- og sluttid.
7
Klikk på [OK].
Innstillingene trer i kraft.
8
Logg ut av Fjernkontroll.
Når minnelås deaktiveres, skrives alle lagrede fakser i minnet ut automatisk. Minnelås deaktiveres i følgende tilfeller:
Når avmerkingsboksen [Bruk minnelås] er tom
Når sluttiden for [Angi minnelåstid] er nådd

Vise og skrive ut fakser som er lagret i minnet

Når du aktiverer forhåndsvisning i minnelås, kan du se detaljer for faks og utskrift med innstillingen minnelås aktivert.
Denne delen beskriver hvordan du viser denne informasjonen og skriver ut ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
På betjeningspanelet trykker du på når du vil vise denne informasjonen. Du kan ikke bruke betjeningspanelet til å vise enkelte elementer. I tillegg kan du ikke bruke betjeningspanelet til å skrive ut dokumenter. Sjekke status og logg for sendte og mottatte fakser
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Statusovervåking/avbryt]. Portalside for Fjernkontroll
3
I [Mottak], klikker du på [Jobbstatus].
Skjermbildet [Mottak:: Jobbstatus] vises.
4
Vis eller skriv ut faksen.
Når du klikker på jobbnummeret, vises skjermbildet [Jobbdetaljer]. Du kan vise mottakstiden og antallet sider, og forhåndsvise faksen.
Når du klikker på [Skriv ut alle], skrives alle faksene som er lagret i minnet ut.
5
Logg ut av Fjernkontroll etter at du har vist informasjonen eller skrevet ut.
9759-06X