Använda Spara papper vid kopiering

Använd funktionen Spara papper vid kopiering när du vill kopiera flersidiga original på färre pappersark än i originalet. På så vis kan du snabbt göra kopior med en kombination av N på 1 och dubbelsidig kopiering från skärmen [Hem] på kontrollpanelen.

Pekskärmsmodell

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på [Spara papper] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
Skärmen [Paper Save Copy] visas.
3
Välj antalet sidor som ska kombineras och om dubbelsidig kopiering ska användas.
[2 på 1 1->2-sidigt]
Kombinerar ett tvåsidigt original på arkets ena sida vid dubbelsidig kopiering.
[4 på 1 1->2-sidigt]
Kombinerar ett fyrsidigt original på arkets ena sida vid dubbelsidig kopiering.
[2 på 1 1->1-sidigt]
Kombinerar ett tvåsidigt original på arkets ena sida vid enkelsidig kopiering.
[4 på 1 1->1-sidigt]
Kombinerar ett fyrsidigt original på arkets ena sida vid enkelsidig kopiering.
4
Välj formatet på det placerade originalet.
Kopieringsskärmen visas.
5
Ange antalet kopior.
Använd sifferknapparna för att ange antalet kopior.
* När du använder Spara papper vid kopiering anges kopieringsproportionen automatiskt i förhållande till pappersformatet som används för kopieringen och antalet sidor som ska kombineras. Du kan även trycka på [Reproförhållande] för att ändra kopieringsproportion manuellt.
6
Ange fler kopieringsinställningar om det behövs. Fler kopieringsfunktioner (Pekskärmsmodell)
Du kan ändra tätheten och bildkvaliteten.
Du kan ändra antalet sidor som ska kombineras samt inställningen för dubbelsidig kopiering som du valde i 3.
7
Tryck på .
Kopieringen startar.
Tryck på [Avbryt] [Ja] om du vill avbryta kopieringen. Avbryta kopieringsfunktioner
Använd [Statusmonitor] om du vill se kopieringsjobbets status. Granska utskriftsstatus och jobblogg
När [Sc. nästa: Tryck Start] visas
När originalet placeras på glasskivan och kopieringen görs dubbelsidigt, med N på 1 eller sorterat, visas skärmen för att skanna nästa original.
1
Välj pappersformat.
Visas endast när dubbelsidig kopiering har valts.
2
Placera nästa original på glasskivan och tryck på .
Nästa original skannas och samma skärm visas.
Upprepa detta tills alla original har skannats.
Du kan även trycka på [Täthet]för att ändra inställningar för respektive original.
Om originalets format är ett annat kan delar av bilden saknas eller bilden bli mindre när den skrivs ut.
3
Tryck på [Börja kop.].
De skannade originalen skrivs ut.

LCD-modell med 5 rader

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på [Paper Save Copy]   på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
Skärmen [Paper Save Copy] visas.
3
Välj antalet sidor som ska kombineras, om dubbelsidig kopiering ska användas och tryck på .
[2 på 1 1->2-sidigt]
Kombinerar ett tvåsidigt original på arkets ena sida vid dubbelsidig kopiering.
[4 på 1 1->2-sidigt]
Kombinerar ett fyrsidigt original på arkets ena sida vid dubbelsidig kopiering.
[2 på 1 1->1-sidigt]
Kombinerar ett tvåsidigt original på arkets ena sida vid enkelsidig kopiering.
[4 på 1 1->1-sidigt]
Kombinerar ett fyrsidigt original på arkets ena sida vid enkelsidig kopiering.
4
Välj formatet på det placerade originalet och tryck på .
Kopieringsskärmen visas.
5
Ange antalet kopior.
Tryck på  /   [Antal kopior]  , ange antalet kopior och tryck sedan på .
* När du använder Spara papper vid kopiering anges kopieringsproportionen automatiskt i förhållande till pappersformatet som används för kopieringen och antalet sidor som ska kombineras. Du kan även trycka på [Kopieringsproportion] för att ändra kopieringsproportion manuellt.
6
Ange fler kopieringsinställningar om det behövs. Fler kopieringsfunktioner (LCD-modell med 5 rader)
Du kan ändra tätheten och bildkvaliteten.
Du kan ändra antalet sidor som ska kombineras samt inställningen för dubbelsidig kopiering som du valde i 3.
7
Tryck på .
Kopieringen startar.
Tryck på [Avbryt]    [Ja]   om du vill avbryta kopieringen. Avbryta kopieringsfunktioner
Använd [Statusmonitor] om du vill se kopieringsjobbets status. Granska utskriftsstatus och jobblogg
När [Sc. nästa: Tryck Start] visas
När originalet placeras på glasskivan och kopieringen görs dubbelsidigt eller med N på 1 visas skärmen för att skanna nästa original.
1
Välj pappersformat.
Visas endast när dubbelsidig kopiering har valts.
2
Placera nästa original på glasskivan och tryck på .
Nästa original skannas och samma skärm visas.
Upprepa detta tills alla original har skannats.
Du kan även trycka på [Täthet]   när du vill ändra inställningar för respektive original.
Om originalets format är ett annat kan delar av bilden saknas eller bilden bli mindre när den skrivs ut.
3
Tryck på [<Börja kopiera>]  .
De skannade originalen skrivs ut.
När sidorna kopieras kan en marginal skapas runt de kopierade sidorna.
975A-05E