[Skannimise seaded]

Määrake skannimise sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[Kiiruse/kujutisekval. prior. värviskan.]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Tavaline] [Skannimise seaded]
Valige, kas värviliste originaaldokumentide skannimisel on prioriteetne kiirus või printimiskvaliteet.
[Kiiruse prioriteet]
[Pildikvaliteedi prioriteet]

[Automaatselt võrgus]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Tavaline] [Skannimise seaded]
Määrake, kas seade loob arvutist skannimisel automaatselt võrguühenduse (skannimise ooterežiim).
Kui te määrate siin sätte [Väljas], peate vajutama [Skanni] [Kaugskanner] juhtpaneeli ekraanikuval [Avamenüü], et ühendada seade võrku enne skannimist.
[Väljas]
[Sees]

[Automaatselt võrgust väljas]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Tavaline] [Skannimise seaded]
Määrake, kas seade lülitub automaatselt tagasi ühenduseta režiimi, kui skannimist ei toimu määratud aja jooksul pärast võrku ühendamist (skannimise ooterežiim).
Kui määrate automaatse ühenduseta režiimi tagasi lülitumise, saate määrata aja, mille möödudes lülitub seade ühenduseta režiimi.
0 (väljas)
1 kuni 5 kuni 60 (min)
975F-08H