[Seadmehaldus]

Määrake seadme riistvaraga seotud teabe ja toimingutega seotud sätted ning hallake neid.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[Seadme teabe seaded]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake nimi seadme ja paigalduskoha tuvastamiseks.
Siin määratud teave kuvatakse rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
[Seadme nimi]
[Asukoht]

[Riigi/regiooni valimine]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake riik või piirkond, kus seadet kasutatakse. Vaikesäte võib olla erinev, sõltuvalt algselt vooluvõrku ühendamisel valitud sättest.
* Sõltuvalt teie riigist või piirkonnast ei pruugi sätet [Riigi/regiooni valimine] olla saadaval või selle sisu või vaikesäte võib olla erinev.
[Austria (AT)]
[Valgevene (BY)]
[Belgia (BE)]
[Tšehhi vabariik (CZ)]
[Taani (DK)]
[Egiptus (EG)]
[Soome (FI)]
[Prantsusmaa (FR)]
[Saksamaa (DE)]
[Suurbritannia (GB)]
[Kreeka (GR)]
[Ungari (HU)]
[Iirimaa (IE)]
[Itaalia (IT)]
[Jordaania (JO)]
 
[Luksemburg (LU)]
[Holland (NL)]
[Norra (NO)]
[Poola (PL)]
[Portugal (PT)]
[Venemaa (RU)]
[Saudi-Araabia (SA)]
[Sloveenia (SI)]
[Lõuna-Aafrika (ZA)]
[Hispaania (ES)]
[Rootsi (SE)]
[Šveits (CH)]
[Araabia Ühendemiraadid (AE)]
[Ukraina (UA)]
[Muu]

[Kuva tööde logi]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake, kas printimise ja faksimise logid kuvatakse olekumonitori kuval ja sidehalduse aruannetel.
[Olekumonitor] kuva
Kasutuse ja logide vaatamine rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)
Aruannete ja loendite printimine ja vaatamine
[Väljas]
[Sees]

[Kuva tarvikute teave (RUI/Toner Status)]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake, kas toonerikassettide ostmiseks veebisaitidega ühenduse võtmise nupp kuvatakse funktsiooni Toner Status ja rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuval. Samuti saate määrata, kas funktsiooni Toner Status kasutatakse.
Määrake, kas soovite kuvada seda nuppu rakenduses Remote UI (Kaugkasutajaliides) sättega [Tarvikute ostmise nupu kuvamine (RUI)].
Määrake, kas soovite kasutada funktsiooni Toner Status valikus [Toner Status] kuval [Toner Statuse seaded].
Kui otsustate kasutada funktsiooni Toner Status, kasutage sätet [Tarv. ostm. nupu kuva] kuval [Toner Statuse seaded], et määrata, kas soovite seda nuppu kuvada.
Toner Status saadab teate seadmesse allesjäänud toonerikoguse kohta arvutisse, millele on see vahend installitud. Laadige vahend Toner Status alla oma riigi/piirkonna Canoni veebisaidilt ja installige oma arvutile.
   https://global.canon/en/support/
* Kui seadmel on CD-ROM või DVD-ROM, saate kasutada seda vahendi Toner Status installimiseks.
[Tarvikute ostmise nupu kuvamine (RUI)]
[Väljas]
[Sees]
 
[Toner Statuse seaded]
[Väljas]
[Sees]
[Tarv. ostm. nupu kuva]
     [Väljas]
     [Sees]

[Skan.mine teenusega Canon PRINT Business]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake, kas seadme skannimisfunktsioone saab kasutada mobiilseadmest, millele on installitud Canon PRINT Business.
[Väljas]
[Sees]

[Paberiseadete kontrollimise märguanne]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake, kas paberisätete kontrollimise teate kuva ilmub pärast paberisahtli seadmesse laadimist. Paberi laadimine paberisahtlisse
[Väljas]
[Sees]

[Canon Genuine Mode]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Seadmehaldus]
Määrake, kas soovite lülituda režiimi Canon Genuine Mode.
Tavaliselt ei ole seda sätet vaja muuta.
Teie Canoni hooldusesindaja võib seda sätet muuta. Kui seda sätet ei kuvata, pöörduge seadme administraatori poole.
[Väljas]
[Sees]
975F-096