Проверка на броя на отпечатаните страници (Проверка на брояча)

Можете да изведете брояч, който показва общия брой откопирани и отпечатани до момента черно-бели страници.
Броят на отпечатаните страници включва получените факсове и отпечатаните отчети и списъци.
Този раздел описва как да проверите броя на отпечатаните страници с помощта на операционния панел.
Можете също да проверите тази информация с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ

Модел със сензорен панел

1
Натиснете  на операционния панел. Работен панел
2
Натиснете [Статус на устройство] [Проверка на брояча].
3
Изберете елемента, който искате да проверите.
4
Проверете броя на отпечатаните страници.
[113: Общо (Черно-бяло/Малка)]
Показва общия брой копирани и отпечатани черно-бели страници.
[501: Сканиране (Общо 1)]
Показва общия брой сканирани страници.
[301: Печат (Общо 1)]
Показва общия брой отпечатани страници.

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел натиснете [Статус монитор] на екрана [Начало] .Екран [Начало]
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Статус на устройство]    [Проверка на брояча]  .
Извежда се екранът [Проверка на брояча].
3
Изберете елемента, който искате да проверите, и натиснете .
4
Проверете броя на отпечатаните страници.
[113: Общо (Черно-бяло/Малка)]
Показва общия брой копирани и отпечатани черно-бели страници.
[501: Сканиране (Общо 1)]
Показва общия брой сканирани страници.
[301: Печат (Общо 1)]
Показва общия брой отпечатани страници.
975J-07F