Преглед на състоянието на заданието за печат и регистрационния файл

Процесите, обработвани от устройството, включително отпечатването, се управляват като задания. Чрез проверка на статуса и регистъра на заданията можете да определите дали заданието за отпечатването е извършено правилно и причината за възникналите грешки
* Ако регистърът е настроен да не се показва, можете да проверите само статуса на отпечатване. [Извеждане на регистър на задачи]
Този раздел описва как да прегледате тази информация с помощта на операционния панел.
Можете също да проверите тази информация с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ

Модел със сензорен панел

1
Натиснете  на операционния панел. Работен панел
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Задача за копиране/отпечатване].
3
Проверете състоянието на заданието за печат и регистрационния файл.
Преглед на състоянието на заданието за печат
1
Натиснете [Статус на задача].
2
Изберете задание, за да видите повече информация за него.
Извеждат се данните за заданието.
3
Вижте името на файла, потребителското име и друга информация.
В зависимост от типа на използваните знаци, името на файла и потребителското име може да не се изведат правилно.
Преглед на регистрационния файл на заданието за печат
1
Натиснете [Регистър на задачи].
2
Изберете задание, за да видите повече информация за него.
Извеждат се данните за заданието.
3
Вижте името на файла, потребителското име и друга информация.
В зависимост от типа на използваните знаци, името на файла и потребителското име може да не се изведат правилно.
Ако регистрационният файл на заданието за печат извежда информация за грешка
Отпечатването е отменено или е възникнала грешка.
Ако се покаже трицифрено число, започващо с „#“ (код на грешка), можете да проверите причината и решението, като използвате кода на грешката. Показва се код на грешка

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел натиснете [Статус монитор] на екрана [Начало] .
Екран [Начало]
2
Изберете [Задача за копир./отп.], натиснете и проверете състоянието и регистрационния файл на заданието за печат.
Преглед на състоянието на заданието за печат
1
Изберете [Статус на задача], натиснете .
2
Изберете задание, за да прегледате данните за него и натиснете .
Извеждат се данните за заданието.
3
Вижте името на файла, потребителското име и друга информация.
В зависимост от типа на използваните знаци, името на файла и потребителското име може да не се изведат правилно.
Преглед на регистрационния файл на заданието за печат
1
Изберете [Регистър на задачи], натиснете .
2
Изберете задание, за да прегледате данните за него и натиснете .
Извеждат се данните за заданието.
3
Вижте името на файла, потребителското име и друга информация.
В зависимост от типа на използваните знаци, името на файла и потребителското име може да не се изведат правилно.
Ако регистрационният файл на заданието за печат извежда информация за грешка
Отпечатването е отменено или е възникнала грешка.
Ако се покаже трицифрено число, започващо с „#“ (код на грешка), можете да проверите причината и решението, като използвате кода на грешката. Показва се код на грешка
975J-046