Не може да се изпраща факс

Отстранете неизправностите, като проверите следните стъпки:

Стъпка 1: Проверка на оригинала

Правилно ли е поставен оригиналът?
Поставете оригинала правилно, като внимавате за ориентацията на страната, която ще сканирате.
Когато го поставяте върху стъклото за сканиране
Поставете оригинала със страната, която ще сканирате, насочена надолу. Поставяне на оригинали върху стъклото за сканиране
Когато поставяте оригинали в подаващото устройство
Поставете оригинала със страната, която ще сканирате, насочена нагоре. Поставяне на оригинали в подаващото устройство

Стъпка 2: Проверка на състоянието на устройството

Дали индикаторът за данни на работния панел свети или мига?
Ако е така, данните се обработват. Данните се изпращат, след като индикаторът за данни изгасне. Работен панел
Правилно ли е свързан телефонният кабел?
Проверете дали предоставеният телефонен кабел е свързан правилно към жака за телефонна линия (LINE) на устройството и конектора за телефонна линия на стената и поправете връзката, ако е необходимо.
За подробности относно метода на свързване вижте процедурата за свързване към телефонната линия. Стъпка 4: Свързване към телефонна линия
Говорите ли по телефона, свързан към устройството?
Изпратете факса след завършване на разговора.
Дали не е възникнала грешка?
Проверете състоянието и дневника на изпращането на факса и ако се покаже трицифрен номер (код на грешка), започващ с „#“, проверете как да отстраните проблема въз основа на кода за грешка.
Проверка на състоянието и регистрационния файл за изпратени и получени факсове
Показва се код на грешка
Показано ли е [Паметта е пълна.] на работния панел?
Ако е така, сканирането на оригинала не може да се извърши поради недостатъчно налична памет.
Опитайте следното:
Ако има данни, които чакат да бъдат отпечатани или изпратени, изчакайте, докато обработката приключи.
Когато изпращате оригинал с много страници, разделете оригинала и го изпратете.
Проверете получените факсове в паметта на устройството и ги отпечатайте или препратете, ако е необходимо, и изтрийте всички ненужни факсове. Преглед и отпечатване на факсове, записани в паметта
Променете зададената разделителна способност на по-ниска разделителна способност, когато сканирате оригинала.
Екран [Начало] на работния панел [Факс] [Резолюция] изберете резолюция.

Стъпка 3: Проверка на състоянието на изпращане

Посочено ли е правилно местоназначение?
Възможно е да е посочен телефонен номер или номерът на факса да е неправилен. Проверете дали посоченото местоназначение е правилно и изпратете отново.
Изпращате факс по оптична линия?
Устройството отговаря на стандартите за аналогова линия и изпращането на факсове по оптична линия не може да бъде гарантирано. Може да сте в състояние да извършвате операции чрез оптична линия, така че вижте следното.
Не може да се изпрати или получи факс чрез оптична линия
Дали типът на телефонната линия не е конфигуриран правилно?
Типът на телефонната линия може да не е автоматично конфигуриран правилно. Конфигурирайте вида на телефонната линия ръчно.
Влезте в Отдалечения ПИ [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] в [Select Line Type], изберете [Manual] в [Line], изберете типа на телефонната линия [OK]
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Избор на тип линия]
* Ако не знаете вида на телефонната линия, свържете се с вашата телефонна компания.
Посочили сте международно местоназначение?
Ако е така, може да не сте успели да се свържете правилно с местоназначението. След като въведете международния номер за достъп или кода на държавата, въведете времето за изчакване (пауза) и намалете началната скорост на комуникацията, преди да изпратите факса. Не може да се изпрати факс до международно местоназначение
Готово ли е местоназначението на изпращане да получи факс?
Възможно е захранването на приемащото устройство да не е включено или RX режимът да не е конфигуриран правилно. Помолете другата страна да ги провери.
975J-0CW