Text nebo snímky jsou rozmazané

Problém vyřešte kontrolou s následujícím postupem:

Krok 1: Kontrola papíru

Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru

Krok 2: Kontrola prostředí používání zařízení

Používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí?
Nastavení [Režim nízké vlhkosti] na [Režim 1] může problém vyřešit. Pokud to nefunguje, zkuste vybrat [Režim 2] a poté [Režim 3] v daném pořadí.
Model s dotykovým panelem
Obrayovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Režim nízké vlhkosti] vyberte režim
Model s 5řádkovým displejem LCD
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Režim nízké vlhkosti] vyberte režim
* Nastavení této možnosti může snížit sytost nebo vést k vyblednutí ve vlhkém prostředí.
Používáte zařízení ve vlhkém prostředí?
Nastavení [Režim vysoké vlhkosti] na [Zapnuto] může problém vyřešit.
Model s dotykovým panelem
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Režim vysoké vlhkosti] [Zapnuto]
Model s 5řádkovým displejem LCD
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu  [Nabídka]  [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu]  [Speciální zpracování]  [Režim vysoké vlhkosti]  [Zapnuto] 
* Nastavením této možnosti na [Zapnuto] může vést k rozmazání snímků a textu v prostředí s nízkou vlhkostí.
Používáte zařízení v prostředí s náhlými změnami teplot?
Náhlé změny teplot mohou vytvářet kondenzaci, která může vést k vybledlým nebo rozmazaným snímkům a textu. Další používání stroje za těchto podmínek může vést k zachycení papíru, vadám tisku, poruchám nebo dalším problémům. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu 2 hodin před použitím.

Krok 3: Kontrola nastavení zvláštního zpracování

Je povolena služba [Opravit rozmazaný obraz]?
Nastavením [Opravit rozmazaný obraz] na [Režim 1] můžete výsledky tisku vylepšit. Pokud tento postup nefunguje, vyberte [Režim 2].
Model s dotykovým panelem
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Opravit rozmazaný obraz] [Režim 1] nebo [Režim 2]
Model s 5řádkovým displejem LCD
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu  [Nabídka]  [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu]  [Speciální zpracování] [Opravit rozmazaný obraz] [Režim 1] nebo [Režim 2] 
99L1-0AE