Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN

Określ, czy urządzenie ma być podłączone do sieci za pomocą przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN.
Jeśli chcesz przełączyć się z przewodowej sieci LAN na bezprzewodową sieć LAN, możesz dokonać tego ustawienia podczas procedury łączenia się z bezprzewodową siecią LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
* Nie możesz jednocześnie łączyć się z przewodową i bezprzewodową siecią LAN.
Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Na panelu sterowania możesz również skonfigurować ustawienia, naciskając [Menu] na ekranie głównym [Główny] [Ustawienia]. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia]  [Sieć]  [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Wybierz [Przewodowa sieć LAN] lub [Bezprzewodowa sieć LAN].
Pojawi się komunikat [Ustawienia aktyw.].
Następnie połącz się z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Przy przełączaniu między przewodową i bezprzewodową siecią LAN
Wszystkie zainstalowane sterowniki muszą zostać odinstalowane, a następnie zainstalowane ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku dotyczącym sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia] [Sieć]  [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN] .
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Wybierz [Przewodowa sieć LAN] lub [Bezprzewodowa sieć LAN], a następnie naciśnij .
Wyświetlony zostanie komunikat [Ustawienia aktyw.].
Następnie nawiąż połączenie z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Przy przełączaniu między przewodową i bezprzewodową siecią LAN
Wszystkie zainstalowane sterowniki muszą zostać odinstalowane, a następnie zainstalowane ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku dotyczącym sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/
99L9-017