Nie można drukować lub kopiować

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy wystąpił błąd?
Sprawdź stan przetwarzania i dziennik drukowania lub kopiowania, a jeśli wyświetlana jest trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie kodu błędu.
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania
Sprawdzanie statusu kopiowania
Wyświetlany jest kod błędu
Czy możesz wydrukować stronę testową?
Jeśli możesz wydrukować stronę testową, sprawdź, czy poprawne są ustawienia drukowania w aplikacji.
Drukowanie strony testowej
Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Sprawdź, czy wymagane elementy są zgodne ze środowiskiem użytkowania.
Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN)
Nie można drukować (przewodowa sieć LAN)
Nie można wydrukować (połączenie USB)
Nie można wydrukować (przez serwer druku)
99L9-0CE