[Nastavenia zobrazenia]

Nakonfigurujte zobrazenia na obrazovke ovládacieho panela.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Predvolené okno po spustení/obnovení]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Stanovte obrazovku zobrazenú po zobrazení úvodnej obrazovky po zapnutí zariadenia a ihneď po automatickom resetovaní.
Nastavenie tejto hodnoty pre [Monitor stavu] umožňuje zadať aj obrazovku zobrazenú bezprostredne po zatvorení obrazovky [Monitor stavu].
[Domov]
[Kopírovať]
[Fax]*1
[Skenovať]
[Monitor stavu]
[Domov]
[Kopírovať]
[Fax]*1
[Skenovať]
*1 V závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení sa nemusí zobraziť.

[Poradie zobraz. tlač. na domov. obraz.]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zmeňte usporiadanie tlačidiel alebo ich zobrazenie tak, aby ste mohli rýchlejšie spúšťať často používané funkcie z obrazovky [Domov] na ovládacom paneli. Prispôsobenie obrazovky [Domov]
Model s dotykovým panelom
[Nastaviť poradie zobrazenia]
[Vložiť a zmazať prázdne]

[Jazyk]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zmeňte jazyk zobrazený na ovládacom paneli a použitý v tlačených správach.
* V závislosti od krajiny alebo oblasti nemusí byť nastavenie [Jazyk] dostupné alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Jazyk vzdialeného PR]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zmeňte jazyk zobrazený na obrazovkách vzdialeného používateľského rozhrania.
* V závislosti od krajiny alebo oblasti nemusí byť nastavenie [Jazyk vzdialeného PR] dostupné alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Prepínač zadania mm/palce]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zmeňte jednotky zobrazené na obrazovke na zadanie dĺžky a šírky.
[Milimeter]
[Palec]

[Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Keď bude objem tonera v tonerovej kazete nedostatočný, zobrazí sa hlásenie s informáciou o potrebe pripravenia novej tonerovej kazety. Ak chcete manuálne zadať, kedy sa toto hlásenie zobrazí (hladina tonera v kazete), v časti [Vlastné] zadajte čas.
Keď je zapnutá položka [Automaticky], zariadenie automaticky rozhodne, kedy sa má hlásenie zobraziť.
[Automaticky]
[Vlastné]
20 až 99 (%) (Model s dotykovým panelom)
2 až 20 až 99 (%) (Model s 5-riadkovým displejom LCD)

[Zobraziť varovania]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zadajte, či sa v prípade nedostatku tonera v tonerovej kazete zobrazí hlásenie s oznámením.
* Ak je zariadenie nakonfigurované na ukončenie tlače v prípade nedostatku tonera v tonerovej kazete, túto možnosť nie je možné nastaviť na hodnotu [Vyp.]. [Akt pri varovaní]
* Ak je zariadenie nakonfigurované tak, aby netlačilo prichádzajúce faxy v prípade, že v tonerovej kazete je nedostatok tonera, toto hlásenie sa zobrazí aj napriek nastaveniu tejto možnosti na hodnotu [Vyp.]. [Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete]
[Nízka hladina kazety]
[Vyp.]
[Zap.]

[Akt pri varovaní]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zadajte, či sa v prípade nedostatku tonera v tonerovej kazete má pokračovať v tlači.
Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu [Zastaviť tlač], v prípade nedostatku tonera v tonerovej kazete sa zobrazí hlásenie s oznámením. [Zobraziť varovania]
[Nízka hladina kazety]
[Pokračovať v tlači]
[Zastaviť tlač]

[Zobraziť adresu IP]

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zadajte, či chcete zobraziť adresu zariadenia IPv4 na obrazovke [Monitor stavu]. Obrazovka [Monitor stavu]
[Vyp.]
[Zap.]

[Upozorniť na čistenie obl. sken. orig.] *1

[Ponuka] [Predvoľby] [Nastavenia zobrazenia]
Zadajte, či sa má zobraziť hlásenie, ktoré vás upozorní, ak sa počas používania podávača zistí znečistenie.
[Vyp.]
[Zap.]
*1 V závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení sa nemusí zobraziť.
99LE-07X