Kopēšanas statusa pārbaude

Iekārtas veiktie procesi, tostarp kopēšana, tiek pārvaldīti kā darbi. Pārbaudot darbu statusu, var noteikt, vai kopēšanas darbs ir veikts pareizi.
Iestatījumu konfigurēšanai izmantojiet vadības paneli. Iestatījumus nevar konfigurēt, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā.

Skārienpaneļa modelis

1
Atveriet ekrānu [Statusa pārraudzība].
Vadības panelī nospiediet . Darbības panelis
2
Nospiediet [Kopēšanas/drukas darbs].
Tiek parādīts ekrāns [Kopēšanas/drukas darbs].
3
Nospiediet [Darba statuss].
4
Izvēlieties darbu, lai skatītu tā datus.
Tiek parādīti darba dati.
5
Pārbaudiet oriģinālu skaitu, kopiju skaitu un citus iestatījumus.

5 līniju LCD modelis

1
Atveriet ekrānu [Statusa pārraudzība].
Vadības panelī nospiediet [Statusa pārraudzība]  ekrānā [Sākums] vai citā ekrānā.
Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Kopēšanas/drukas darbs] un pēc tam nospiediet .
Tiek parādīts ekrāns [Kopēšanas/drukas darbs].
3
Nospiediet [Darba statuss] .
4
Atlasiet darbu, lai skatītu tā informāciju, un nospiediet .
Tiek parādīti darba dati.
5
Pārbaudiet oriģinālu skaitu, kopiju skaitu un citus iestatījumus.
99L8-05K