Darbības panelis

Izmantojiet vadības paneli, lai lietotu iekārtu un konfigurētu iestatījumus.
Ja displejs ir grūti saskatāms, pielāgojiet vadības paneļa leņķi, kā parādīts labajā pusē. (Skārienpaneļa modelis)

Darbības panelis modelī Skārienpaneļa modelis

Taustiņš Home (Sākums) ()

Parāda [Sākums] ekrānu. Ekrāns [Sākums]

Displejs

Parāda funkciju izmantošanas, lietojuma, ziņojumu un citas informācijas ekrānus. Šo skārienpaneli var izmantot, tiešā veidā pieskaroties ekrānam ar pirkstu. Darbības paneļa izmantošana

Taustiņš Reset (Atiestatīt) ()

Ļauj notīrīt iestatījumus un atjaunot printera iepriekšējo stāvokli.

Ciparu taustiņi ( līdz )

Ievadiet skaitļus vai rakstzīmes. Rakstzīmju ievadīšana, izmantojot vadības paneli (Skārienpaneļa modelis)

Pārtraukšanas taustiņš ()

Atceļ drukāšanu un citas darbības.

Enerģijas taupīšanas taustiņš ()

Iestata iekārtu gulēšanas režīmā, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Gulēšanas režīmā iedegas dzelteni zaļa lampa. Strāvas patēriņa samazināšana (miega režīms)

Taustiņš Status Monitor (Statusa pārraugs) ()

Skatiet iekārtas informāciju, lietojumu un žurnālus, tīkla iestatījumus un kļūdu informāciju. Ekrāns [Statusa pārraudzība]

Atpakaļatkāpes taustiņš ()

Atgriež iepriekšējā ekrānā.

Taustiņš Clear (Dzēst) ()

Dzēš ievadītos numurus un tekstu.

Lielo burtu/mazo burtu/ciparu/skaņas taustiņš ()

Ļauj mainīt rakstzīmju veidu vai nosūtīt skaņas signālu, izmantojot impulsu numuru sastādīšanas funkciju.

Simbolu taustiņš ()

simbolu ievadīšana; Rakstzīmju ievadīšana, izmantojot vadības paneli (Skārienpaneļa modelis)

Datu indikators

Iemirgojas darbības, piemēram, drukāšanas laikā, un iedegas, kad dati gaida uz apstrādi.

Kļūdas indikators

Mirgo vai iedegas, ja iestrēgst papīrs vai rodas cita kļūda.

Taustiņš Start (Sākt) ()

Nospiediet šo taustiņu, lai sāktu skenēšanu vai kopēšanu.

Darbības panelis modelī 5 līniju LCD modelis

Taustiņš Home (Sākums) ()

Parāda [Sākums] ekrānu. Ekrāns [Sākums]

Displejs

Parāda funkciju izmantošanas, lietojuma, ziņojumu un citas informācijas ekrānus. Darbības paneļa izmantošana

Taustiņš Reset (Atiestatīt) ()

Ļauj notīrīt iestatījumus un atjaunot printera iepriekšējo stāvokli.

Pārtraukšanas taustiņš ()

Atceļ drukāšanu un citas darbības.

 Taustiņš ID Card Copy (ID kartes kopija) ()

Šo taustiņu var izmantot, lai kopētu vadītāja apliecības vai citas ID kartes priekšpusi un aizmuguri uz tās pašas papīra loksnes ar 100% palielinājumu. ID karšu abu pušu kopēšana uz vienas loksnes

Datu indikators

Iemirgojas darbības, piemēram, drukāšanas laikā, un iedegas, kad dati gaida uz apstrādi.

Kļūdas indikators

Mirgo vai iedegas, ja iestrēgst papīrs vai rodas cita kļūda.

Atpakaļatkāpes taustiņš ()

Atgriež iepriekšējā ekrānā.

Taustiņš Start (Sākt) ()

Nospiediet šo taustiņu, lai sāktu skenēšanu vai kopēšanu.

Kreisais taustiņš ()

Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Nospiediet, ievadot tekstu, lai kursoru pārvietotu pa kreisi.

Taustiņš pārejai uz augšu ()

Atlasa augstāk esošo vienumu un palielina vērtību uz slīdņa.

OK taustiņš ()

Apstipriniet iestatījumus un atlasīto detalizēto informāciju.

Taustiņš pārejai uz leju ()

Atlasa zemāk esošo vienumu un samazina vērtību uz slīdņa.

Labais taustiņš ()

Pāriet uz nākamo ekrānu. Nospiediet, ievadot tekstu, lai kursoru pārvietotu pa labi.
99L8-009