[Īpašā apstrāde]

Izmantojiet vairākus procesus, lai atrisinātu problēmas, kas rodas no tādiem faktoriem kā papīra tips, izmantotais materiāls vai tā stāvoklis.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Īpašā papīra apstrāde]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Norādiet īpašu papīra apstrādi tālāk norādītajās situācijās.
Ja izmantojat īpašu papīru
Lai drukātu uz apdrukāta papīra mugurpuses
Papīram ar raupju virsmu
Ja aploksnes atloks ir iestrēdzis
Ja papīrs drukas laikā sarullējas
[Man. otrās puses dr. (tikai divpus.)]
[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Īpašā papīra apstrāde]
Ja jūs lietojat papīru, kas jau ir apdrukāts, drukāšana uz otras puses var būt blāva. Šādā gadījumā, drukas rezultātu var uzlabot, norādot [Iesl.] šim papīra avotam.
* Ja tas ir iestatīts pozīcijā [Iesl.], un ir pagājis kāds laiks kopš papīra priekšpuses apdrukāšanas, vai atkarībā no darba vides mitruma, var rasties attēla kvalitātes izmaiņas.
[Atvilktne 1]
[Izsl.]
[Iesl.]
*1 Var netikt parādīti atkarībā no modeļa, instalētajām opcijām un citiem iestatījumiem.
[Nelīdz. virsmas papīra režīms]
[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Īpašā papīra apstrāde]
Izmantojot papīru ar raupju virsmu, drukātie attēli var izskatīties blāvi. Šādā gadījumā, drukas rezultātu var uzlabot, norādot [Iesl.] šim papīra avotam.
* Šajā iestatījumā norādot [Iesl.], var samazināties drukāšanas ātrums vai mainīties attēla kvalitāte.
[Atvilktne 1]
[Izsl.]
[Iesl.]
[Aploksnes piekļ. samazin. režīms]
[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Īpašā papīra apstrāde]
Atkarībā no aploksnes tipa un darbības vides drukāšanas laikā aploksnes atloks var pielipt. Šādā gadījumā izvēloties [Iesl.] šajā iestatījumā, var samazināties varbūtība, ka aploksnes atloki pielīp.
* Ja tas ir iestatīts pozīcijā [Iesl.], apdruka var būt blāva, jo toneris pilnībā nepieķeras papīram.
[Izsl.]
[Iesl.]
[Papīra rullēš. lab.]
[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Īpašā papīra apstrāde]
Atkarībā no izmantotā papīra, tas drukāšanas laikā var sarullēties. Šādā gadījumā papīra sarullēšanos var novērst, šajā iestatījumā norādot [Iesl.].
* Norādot šī iestatījuma opciju [Iesl.], izdruka var būt blāva.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Samaz. papīra salipš. izvadē]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Drukājot vairākas lapas ar divpusēju izdruku, apdrukātās papīra lapas var salipt kopā. Šādā gadījumā izvēloties [Iesl.] šajā iestatījumā, var samazināties lokšņu salipšanas varbūtība.
* Šo iestatījumu var izmantot arī vienpusējai drukāšanai.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Augsta mitruma rež.]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Drukājot vidē ar augstu mitruma līmeni, drukas blīvums var būt izlīdzināts. Šādā gadījumā izdrukas būs labākas, ja izvēlēsities [Iesl.].
* Izvēloties [Iesl.] šajā iestatījumā, attēli un/vai teksts var būt izplūduši, ja vidē ir zems mitruma līmenis.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Zema mitruma rež.]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Drukājot vidē, kurā ir zems mitruma līmenis, attēli un/vai teksts var būt izplūdis. Šādā gadījumā izvēloties [Režīms 1], var uzlaboties drukas rezultāti. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet atlasīt [Režīms 2] un pēc tam atlasiet [Režīms 3].
* Šī iestatījuma iestatīšana var samazināt blīvumu vai radīt blāvu izdruku mitrā vidē.
[Izsl.]
[Režīms 1]
[Režīms 2]
[Režīms 3]

[Ātrā nobīdes labošana 1]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Ja drukāšanai izmanto maza formāta papīru un pēc tam turpina drukāšanu uz lielāka formāta papīra, papīra neapdrukātajās daļās var rasties māņattēli. Šādā gadījumā izvēloties [Iesl.], var uzlaboties drukas rezultāti.
* Atlasot opciju [Iesl.], var samazināties drukāšanas ātrums.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Miglas novēršana]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Izdrukātā attēla baltie (tukšie) laukumi var izskatīties tumšāki. Šādā gadījumā problēmu var novērst, izvēloties [Iesl.].
* Atlasot opciju [Iesl.], var samazināties drukas blīvums.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Fiks. uzlabojums]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Atkarībā no papīra tipa un darba vides, toneris var nolobīties no izdrukātajiem attēliem. Šādā gadījumā drukas rezultātu var uzlabot, izvēloties [Režīms 1] šajā iestatījumā. Ja tas neatrisina problēmu, izvēlieties [Režīms 2].
* Iespējojot šo iestatījumu, tukšajos apgabalos var parādīties māņattēli.
[Izsl.]
[Režīms 1]
[Režīms 2]

[Pareiza papīra padošana]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Nepārtraukta drukāšana var izraisīt atkārtotu papīra iestrēgšanu. Šādā gadījumā izvēloties [Iesl.], papīra iestrēgšanas biežums var samazināties.
* Atlasot opciju [Iesl.], var samazināties drukāšanas ātrums.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Talka papīra režīms]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Izmantojot ļoti putekļainu papīru, izdrukātais attēls var izskatīties blāvs vai ar svītrām. Šādā gadījumā izvēloties [Iesl.], var uzlaboties drukas rezultāti.
*[Iesl.] atlasīšana var ietekmēt drukas kvalitāti.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Labot izplūdušu attēlu kopijā]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Atkarībā no papīra tipa un darba vides kopētais teksts vai attēli var izskatīties izplūduši. Šādā gadījumā opcijas [Režīms 1] atlasīšana var uzlabot kopēšanas rezultāti. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet atlasīt [Režīms 2] un pēc tam atlasiet [Režīms 3].
[Izsl.]
[Režīms 1]
[Režīms 2]
[Režīms 3]

[Izplūduša attēla labošana]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Uz izdrukātā papīra var būt redzami traipi. Šādā gadījumā izvēloties [Režīms 1], var uzlaboties drukas rezultāti. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet atlasīt [Režīms 2].
[Izsl.]
[Režīms 1]
[Režīms 2]

[Pārsūtīšanas pielāgošanas režīms]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Atkarībā no izmantotā papīra, drukājot mitrā vidē, druka var izskatīties nevienmērīga. Šādā gadījumā izvēloties [Režīms 1], var uzlaboties drukas rezultāti. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet atlasīt [Režīms 2].
* Ja šis iestatījums ir iespējots, vidē ar zemu mitrumu drukas blīvums var atšķirties.
[Izsl.]
[Režīms 1]
[Režīms 2]

[Blāvas drukas samazin. pēc kas. main.]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]
Uzreiz pēc jaunas rezerves tonera kasetnes ievietošanas druka var izskatīties blāva. Šādā gadījumā drukas rezultātu var uzlabot, izvēloties [Iesl.] šajā iestatījumā. Šis iestatījums stājas spēkā nākamajā tonera kasetnes maiņas reizē.
* Atlasot opciju [Iesl.], aizture starp tonera kasetnes nomaiņu un spēju sākt drukāšanu būs lielāka nekā parasti.
[Izsl.]
[Iesl.]
99L8-088