[Pielāgot att. kv.]

Izmantojiet šo iestatījumu, lai pielāgotu attēla kvalitāti vai drukas pozīciju un īpašu apstrādi atbilstoši izmantojamam papīram.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Printera blīvums]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.]
Ja drukātais teksts vai smalkas līnijas izskatās izbalējušas, pielāgojiet blīvumu. Drukas kontrasta regulēšana
9 līmeņi

[Taupīt toneri]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.]
Norādiet, vai pielāgot drukas kvalitāti tonera taupīšanas nolūkā
Lai piešķirtu prioritāti drukas kvalitātei, izvēlieties [Izsl.].
[Izsl.]
[Iesl.]

[Īpašā apstrāde]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.]
Izmantojiet vairākus procesus, lai atrisinātu problēmas, kas rodas no tādiem faktoriem kā papīra tips, izmantotais materiāls vai tā stāvoklis.
[Īpašā apstrāde]
99L8-087