[Kopējie iestatījumi] (Skārienpaneļa modelis)

Norādiet iestatījumus faksa dokumentu pārsūtīšanas ierobežošanai un apstiprinājuma ekrāna parādīšanai, nosūtot datus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Ierobežot jaunus adresātus]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt] [Kopējie iestatījumi]
Norādiet, vai ierobežot adresātus, ko var norādīt, sūtot faksa dokumentus adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem. Pieejamo adresātu ierobežošana
[Izsl.]
[Iesl.]

[Ierobežot atkārtotu sūtīšanu no žurnāla]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt] [Kopējie iestatījumi]
Norādiet, vai aizliegt norādīt TX darbu žurnālfaila adresātus faksa darbiem. Pieejamo adresātu ierobežošana
[Izsl.]
[Iesl.]

[Viena skār/kodētās sast. sūtīš. apstipr.]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt] [Kopējie iestatījumi]
Norādiet, vai tiek parādīts reģistrētā adresāta apstiprinājuma ekrāns, ja adresātu norāda, izmantojot kodētās numuru sastādīšanas numuru. Adresāta apstiprināšana pirms sūtīšanas
[Izsl.]
[Iesl.]

[Pirms sūtīšanas apstiprināt adresātu]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt] [Kopējie iestatījumi]
Norādiet, vai, nosūtot faksu, parādīt adresāta apstiprinājuma ekrānu. Adresāta apstiprināšana pirms sūtīšanas
[Izsl.]
[Iesl.]
[Tikai secīgai apraidei]

[Rādīt paziņ., kad darbs tiek akceptēts]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt] [Kopējie iestatījumi]
Iekārtas veiktie procesi, tostarp faksa dokumentu sūtīšana, tiek pārvaldīti kā darbi. Atlasiet, vai parādīt darba pieņemšanas apstiprinājuma ekrānu pēc faksa darbību veikšanas.
Atlasot opciju [Iesl.], var parādīt sūtīšanas statusa un žurnāla skatīšanas ekrānu.
[Izsl.]
[Iesl.]
99L8-08W