[Sūtīt]

Norādiet skenēto datu un faksa dokumentu sūtīšanas iestatījumus.

[Kopējie iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt]
Norādiet iestatījumus skenēto datu un faksa dokumentu pārraides ierobežošanai un adresāta apstiprinājuma ekrāna parādīšanai.
[Kopējie iestatījumi] (Skārienpaneļa modelis)

[Skenēšanas un sūtīšanas iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt]
Norādiet skenēto datu sūtīšanas iestatījumus.
[Skenēšanas un sūtīšanas iestatījumi]

[Faksa iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Sūtīt]
Norādiet faksa dokumentu sūtīšanas iestatījumus.
[Faksa iestatījumi] (Skārienpaneļa modelis)
* [Faksa iestatījumi] var nebūt parādīts atkarībā no modeļa, instalētajām opcijām un citiem iestatījumiem.
99L8-08U