Savienojuma izveide ar bezvadu LAN

Izveidojiet datora un iekārtas savienojumu, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju (piekļuves punktu).
Atkarībā no bezvadu LAN maršrutētāja savienojuma veids un drošības standarti var atšķirties. Noskaidrojiet savienojuma veidu un drošības standartu, ko atbalsta bezvadu LAN maršrutētājs un iekārta, un pēc tam izveidojiet savienojumu atbilstoši savienojuma veidam.
Atkarībā no savienojuma veida jums ir jāievada bezvadu LAN maršrutētāja drošības informācija.
Savienojuma izveide ar drošu tīkla vidi
Bezvadu sakariem izmantotie radio viļņi noteiktā diapazonā var izkļūt cauri sienām un citiem šķēršļiem. Tādējādi iekārtas savienojuma izveide ar tīklu bez atbilstošiem drošības pasākumiem var radīt personas datu un citas informācijas noplūdi trešajām personām. Izveidojiet iekārtas savienojumu ar bezvadu LAN pēc saviem ieskatiem un uzņemoties atbildību par to. Tīkla aizsargāšana
Enerģijas patēriņa samazināšana
Ja ir iespējots enerģijas taupīšanas režīms, iekārta regulāri tiek pārslēgta enerģijas taupīšanas stāvoklī atbilstoši bezvadu LAN maršrutētāja pārraidītajam signālam. [Enerģijas taup. režīms]

Iekārtas atbalstīto savienojumu veidu un drošības standartu pārbaude

Savienojuma veids

Izmantojiet tādu savienojuma veidu, ko atbalsta jūsu bezvadu LAN maršrutētājs. Lai precīzi norādītu autentificēšanas, šifrēšanas vai citu drošības metodi, savienojuma izveidei izmantojiet manuālu iestatīšanas metodi.
Iekārta atbalsta tālāk norādītos savienojuma veidus.
Spiedpogas režīms (WPS)
Ja bezvadu LAN maršrutētājam uz iepakojuma vai ierīces pogas ir iepriekš attēlotais simbols, savienojumu var izveidot, vienkārši nospiežot pogu.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, izmantojot maršrutētāja pogu (spiedpogas režīms)
WPS PIN koda režīms
Ja izmantojat WPS maršrutētāju, kas neatbalsta spiedpogas režīmu, ievadiet PIN kodu, lai izveidotu savienojumu.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, ievadot PIN kodu (WPS PIN koda režīms)
* Ja bezvadu LAN maršrutētājs ir iestatīts WEP autentifikācijas lietošanai, jūs nevarēsit izveidot savienojumu ar WPS. Šādā gadījumā savienojuma izveidei izmantojiet manuālu iestatīšanas metodi.
Piekļuves punkta iestatīšanas metode
Iekārtā meklējiet bezvadu LAN maršrutētāju un ievadiet tīkla atslēgu savienojuma izveidei.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, meklējot maršrutētāju (piekļuves punkta iestatīšanas metode)
Ja savienojuma izveidei izmantojat piekļuves punkta iestatīšanas metodi, tiek iestatītas tālāk norādītās autentificēšanas un šifrēšanas metodes.
WEP autentificēšanas metode: Atvērta sistēma
WPA/WPA2 šifrēšana: AES-CCMP vai TKIP tiek iestatīts automātiski saskaņā ar izvēlēto bezvadu LAN maršrutētāju.
Lai norādītu citu autentificēšanas vai šifrēšanas metodi, savienojuma izveidei izmantojiet manuālu iestatīšanas metodi.
Manuālā iestatīšanas metode
Papildus SSID un tīkla atslēgai manuāli ievadiet visus bezvadu LAN iestatījumus, piemēram, autentifikācijas un šifrēšanas metodes savienojuma izveidei.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)

Drošības standarti

Iekārtas bezvadu LAN atbalsta tālāk norādītos drošības standartus. Lai iegūtu informāciju par to, vai jūsu bezvadu LAN maršrutētājs atbalsta šos standartus, skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Informācija par maršrutētāju, kas nepieciešams savienojuma ar bezvadu LAN izveidei

Veidojot savienojumu, izmantojot piekļuves punkta iestatīšanas metodi vai manuālo iestatīšanas metodi, ir jāiestata tālāk norādītā informācija.
Šī informācija ir norādīta uz bezvadu LAN maršrutētāja pamatiekārtas. Detalizētu informāciju skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
SSID
Šis ir nosaukums, kas tiek lietots, lai identificētu bezvadu LAN maršrutētāju. Tas var būt norādīts kā piekļuves punkta vai tīkla nosaukums.
Tīkla atslēga
Šis ir atslēgvārds, ko lieto datu šifrēšanai, vai parole, ko lieto, lai autentificētos tīklā. To var norādīt kā šifrēšanas atslēgu, WEP atslēgu, WPA/WPA2 frāzi, sākotnēji koplietojamu atslēgu (Pre-shared key — PSK).
Drošības standarti
Tie ir nepieciešami, ja veidojat savienojumu, izmantojot manuālo iestatīšanas metodi. Pārbaudiet tālāk norādīto informāciju:
Drošības standarti
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
WEP autentificēšanas metode
Atvērta sistēma
Koplietojama atslēga
WPA/WPA2 šifrēšana
TKIP
AES-CCMP
IEEE 802.1X autentifikācija
99L8-019