Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)

Varat izveidot savienojumu ar bezvadu LAN maršrutētāju, manuāli ievadot visu maršrutētāja informāciju, piemēram, SSID, tīkla atslēgu un drošības iestatījumus.
Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu LAN, nepieciešamas administratora privilēģijas.

Skārienpaneļa modelis

Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Sagatavojiet tā bezvadu LAN maršrutētāja informāciju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un turiet to tuvumā. Informācija par maršrutētāju, kas nepieciešams savienojuma ar bezvadu LAN izveidei
Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN maršrutētāju, kas kā drošības standartu atbalsta WPA-EAP vai WPA2-EAP, iestatiet IEEE 802.1X. IEEE 802.1X izmantošana
1
Vadības panelī nospiediet [Bezvadu LAN iestat.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Atlasīt tīklu].
Ja tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, ievadiet sistēmas administratora ID un PIN un nospiediet [Pieteikties]. Sistēmas administratora ID un PIN
Ja tiek parādīts ziņojums [Vai iespējot bezvadu LAN?], nospiediet [Jā].
Ja tiek parādīts ziņojums [Nevar atrast piekļuves punktu.], nospiediet [Aizvērt].
2
Nospiediet [Citi savienojumi].
3
Nospiediet [Manuāli ievadiet tīkla nosaukumu].
Tiek parādīts SSID ievades ekrāns.
4
Ievadiet SSID un nospiediet [Lietot].
Tiek parādīts ekrāns [Drošības iestatījumi].
5
Izvēlieties drošības standartu, iestatiet autentificēšanu un šifrēšanu.
Ja izmantojat WEP
1
Nospiediet [WEP].
Tiek parādīts ekrāns [802.11 autentifikācija].
2
Izvēlieties autentificēšanas metodi.
[Atvērta sistēma]
Izmanto atvērto autentifikāciju.
* Izvēloties šo autentificēšanas metodi, rodas autentificēšanas kļūda, ja izveidots savienojums ar bezvadu LAN maršrutētāju, kas izmanto koplietojamu atslēgu. Šajā brīdī iekārtas iestatījums tiek mainīts uz [Koplietošanas atslēga], un notiek mēģinājums izveidot atkārtotu savienojumu ar maršrutētāju.
[Koplietošanas atslēga]
Izmanto šifrēšanas atslēgu parolei.
3
Nospiediet [Rediģēt šifrēšanas atslēgu].
4
Nospiediet nereģistrētu šifrēšanas atslēgu.
Tiek parādīts šifrēšanas atslēgas ievades ekrāns.
5
Ievadiet tīkla atslēgu un nospiediet [Lietot].
Šifrēšanas atslēga tiek reģistrēta ekrānam [Šifrēšanas atslēga].
6
Nospiediet [Atlasīt šifr. atslēgu].
7
Nospiediet reģistrēto šifrēšanas atslēgu.
Ja izmanto WPA-PSK vai WPA2-PSK
1
Nospiediet [WPA/WPA2-PSK].
Tiek parādīts ekrāns [WPA/WPA2 šifrēšana].
2
Izvēlieties šifrēšanas metodi.
Tiek parādīts šifrēšanas atslēgas ievades ekrāns.
Izvēloties opciju [Automātiski], AES-CCMP vai TKIP tiek iestatīts automātiski saskaņā ar bezvadu LAN maršrutētāju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
3
Ievadiet tīkla atslēgu un nospiediet [Lietot].
Ja izmanto WPA-EAP vai WPA2-EAP
Nospiediet [WPA/WPA2-EAP] [Labi].
Ja nelieto drošības standartu
Nospiediet [Nav].
6
Nospiediet [Jā].
 Tiek parādīts vienums [Savienots.].
Ja ir izveidots iekārtas savienojums ar bezvadu LAN, ekrānā [Sākums] un katras funkcijas ekrānā tiek parādīts vienums [].
7
Gaidiet vairākas minūtes.
Pēc noklusējuma IP adrese tiek iestatīta automātiski.
Lai izmantotu noteiktu IP adresi, iestatiet to manuāli.
IPv4 adrešu iestatīšana
IPv6 adrešu iestatīšana
Ja darbības laikā tiek parādīts kļūdas ziņojums un nevar izveidot savienojumu
Nospiediet [Aizvērt], pārbaudiet tā bezvadu LAN maršrutētāja informāciju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un atkārtojiet procedūru, sākot ar 2. darbību.

5 līniju LCD modelis

Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Sagatavojiet tā bezvadu LAN maršrutētāja informāciju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un turiet to tuvumā. Informācija par maršrutētāju, kas nepieciešams savienojuma ar bezvadu LAN izveidei
Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN maršrutētāju, kas kā drošības standartu atbalsta WPA-EAP vai WPA2-EAP, iestatiet IEEE 802.1X. IEEE 802.1X izmantošana
1
Vadības panelī izvēlieties [Bezvadu LAN iestat.] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Atlasīt tīklu].
Ja tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, ievadiet sistēmas administratora ID un PIN un pēc tam nospiediet [<Pierakstīties>] . Sistēmas administratora ID un PIN
Ja tiek parādīts ziņojums [Vai iespējot bezvadu LAN?], izvēlieties [Jā] un nospiediet .
Ja tiek parādīts ziņojums [Nevar atrast piekļuves punktu.], izvēlieties [Aizvērt] un nospiediet .
2
Atlasiet [Citi savienojumi] un nospiediet .
3
Atlasiet [Manuāli ievadiet tīkla nosaukumu] un nospiediet .
Tiek parādīts SSID ievades ekrāns.
4
Ievadiet SSID, atzīmējiet [<Lietot>] un nospiediet .
Tiek parādīts ekrāns [Drošības iestatījumi].
5
Izvēlieties drošības standartu, iestatiet autentificēšanu un šifrēšanu.
Ja izmantojat WEP
1
Atlasiet [WEP] un nospiediet .
Tiek parādīts ekrāns [802.11 autentifikācija].
2
Izvēlieties autentificēšanas metodi.
[Atvērta sistēma]
Izmanto atvērto autentifikāciju.
* Izvēloties šo autentificēšanas metodi, rodas autentificēšanas kļūda, ja izveidots savienojums ar bezvadu LAN maršrutētāju, kas izmanto koplietošanas atslēgu. Šajā brīdī iekārtas iestatījums tiek mainīts uz [Koplietošanas atslēga], un notiek mēģinājums izveidot atkārtotu savienojumu ar maršrutētāju.
[Koplietošanas atslēga]
Izmanto šifrēšanas atslēgu parolei.
3
Atlasiet [Rediģēt šifrēšanas atslēgu] un nospiediet .
4
Izvēlieties nereģistrētu šifrēšanas atslēgu un nospiediet .
Tiek parādīts šifrēšanas atslēgas ievades ekrāns.
5
Ievadiet tīkla atslēgu, izvēlieties [<Lietot>] un nospiediet .
Šifrēšanas atslēga tiek reģistrēta ekrānam [Šifrēšanas atslēga].
6
Atlasiet [Atlasīt šifr. atslēgu] un nospiediet .
7
Izvēlieties reģistrētu šifrēšanas atslēgu un nospiediet .
Ja izmanto WPA-PSK vai WPA2-PSK
1
Atlasiet [WPA/WPA2-PSK] un nospiediet .
Tiek parādīts ekrāns [WPA/WPA2 šifrēšana].
2
Izvēlieties šifrēšanas metodi un nospiediet .
Tiek parādīts šifrēšanas atslēgas ievades ekrāns.
Izvēloties opciju [Automātiski], AES-CCMP vai TKIP tiek iestatīts automātiski saskaņā ar bezvadu LAN maršrutētāju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
3
Ievadiet tīkla atslēgu, izvēlieties [<Lietot>] un nospiediet .
Ja izmanto WPA-EAP vai WPA2-EAP
Atlasiet [WPA/WPA2-EAP] un nospiediet .
Ja nelieto drošības standartu
Atlasiet [Nav] un nospiediet .
6
Atlasiet [Jā] un nospiediet .
7
Kad vadības panelī tiek parādīts teksts [Savienots.], nospiediet .
Ja ir izveidots iekārtas savienojums ar bezvadu LAN, ekrānā [Sākums] tiek parādīts simbols [].
8
Gaidiet vairākas minūtes.
Pēc noklusējuma IP adrese tiek iestatīta automātiski.
Lai izmantotu noteiktu IP adresi, iestatiet to manuāli.
IPv4 adrešu iestatīšana
IPv6 adrešu iestatīšana
Ja darbības laikā tiek parādīts kļūdas ziņojums un nevar izveidot savienojumu
Nospiediet , pārbaudiet tā bezvadu LAN maršrutētāja informāciju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un atkārtojiet procedūru, sākot ar 2. darbību.
99L8-01F