Izdrukās ir māņattēli

Veiciet traucējummeklēšanu ar tālāk aprakstītajām darbībām.

1. darbība. Papīra un tonera kasetnes pārbaude

Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Vai ir gandrīz beidzies tonera kasetnes kalpošanas laiks?
Tonera kasetnē var būt bojātas detaļas. Šādā situācijā ir ieteicams nomainīt tonera kasetni neatkarīgi no atlikušā tonera daudzuma vai parādītajiem ziņojumiem. Tonera kasetnes nomaiņa

2. darbība. Māņattēlu rašanās pārbaude

Vai neizdrukātajās daļās parādās māņattēli?
Ja drukāšanai izmanto maza formāta papīru un pēc tam turpina drukāšanu uz lielāka formāta papīra, papīra neapdrukātajās daļās var rasties māņattēli. Šādā gadījumā, iestatot vienuma [Ātrā nobīdes labošana 1] opciju [Iesl.], var uzlabot drukāšanas rezultātus.
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Ātrā nobīdes labošana 1] [Iesl.]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Ātrā nobīdes labošana 1] [Iesl.]
* Atlasot opciju [Iesl.], var samazināties drukāšanas ātrums.
Vai vienā lapā ir redzami vairāki māņattēli?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Pārs. pielāg. režīms] uz [Režīms 1]. Ja tas nepalīdz, atlasiet [Režīms 2].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Pārs. pielāg. režīms] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Pārs. pielāg. režīms] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
* Ja šis iestatījums ir iespējots, vidē ar zemu mitruma līmeni drukas blīvums var atšķirties.

3. darbība. Iekārtas apkopes statusa pārbaude

Vai fiksācijas bloks ir iztīrīts?
Šie simptomi var rasties no netīra fiksācijas bloka. Šādā gadījumā iztīriet fiksācijas bloku. Fiksācijas daļas tīrīšana

4. darbība. Īpašā apstrādes iestatījuma pārbaude

Vai [Fiks. uzlabojums] ir iespējots?
Šādā gadījumā problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Fiks. uzlabojums] pozīcijā [Izsl.].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Fiks. uzlabojums] [Izsl.]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Fiks. uzlabojums] [Izsl.]
99L8-0AF