Nuotolinio naudotojo sąsajos naudojimo apribojimas

Nors „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) yra patogi valdant aparatą iš kompiuterio, ji taip pat kelia pavojų, kad aparatą gali pasiekti trečioji šalis.
Jūs galite sukonfigūruoti parametrą, kad Nuotolinio vartotojo sąsajos vartotojai turėtų įvesti PIN (Nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN), ir taip išvengti neteisėtos trečiosios šalies prieigos.
Jei nesinaudojate Nuotolinio vartotojo sąsaja, rekomenduojame šią funkciją išjungti.

Nuotolinio vartotojo sąsajos PIN nustatymas

Jūs galite apriboti Nuotolinio vartotojo sąsajos naudojimą, kad ją naudotų tik tie vartotojai, kurie žino Nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus naudojant valdymo pultą.
Taip pat galite konfigūruoti parametrus naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio, nustačius aparate Nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN. Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)
Reikalingos administratoriaus teisės.

Modelis su jutikliniu pultu

1
Valdymo skydelyje paspauskite [Meniu] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Valdymo parametrai]  [Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas]  [Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai] [Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.].
Rodomas ekranas [Nuot. ndt. sąs. sauga].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN, tada paspauskite [Prisijungti]. Sistemos administratoriaus ID ir PIN
3
Nustatykite [Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.] į [Įjungta], įveskite Nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN ir paspauskite [Taikyti].
4
Įveskite tą patį numerį ir paspauskite [Taikyti].
Parametrai bus pritaikyti.

Modelis su 5 eilučių skystųjų kristalų ekranu

1
Valdymo skydelyje pasirinkite [Pagrindinis] ekrane [Meniu], tuomet paspauskite . Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Valdymo parametrai] [Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas] [Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai] [Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.] .
Rodomas ekranas [Nuot. ndt. sąs. sauga].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN ir paspauskite [<Užsiregistruoti>] .Sistemos administratoriaus ID ir PIN
3
Nustatykite [Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.] kaip [Įjungta], įveskite nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN ir spustelėkite .
4
Įveskite tą patį numerį ir spustelėkite .
Parametrai bus pritaikyti.
Kai inicijuojami Parametrų meniu [Valdymo parametrai]
Nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN galima atstatyti valdymo pulto parametrų meniu. [Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.]

Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) išjungimas

Galite išjungti Nuotolinio vartotojo sąsają, kad sumažintumėte riziką dėl neteisėtos prieigos prie aparato per tinklą.
Parametrams konfigūruoti naudokite valdymo skydelį. Negalite konfigūruoti parametrų naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.

Modelis su jutikliniu pultu

1
Valdymo skydelyje paspauskite [Meniu] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Valdymo parametrai] [Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas]  [Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai] [Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.].
Rodomas ekranas [Nuotolinės naudotojo sąsajos naudojimas].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN, tada paspauskite [Prisijungti]. Sistemos administratoriaus ID ir PIN
3
Nustatykite [Nuot. naud. sąs. naud.] į [Išjungta].
4
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.

Modelis su 5 eilučių skystųjų kristalų ekranu

1
Valdymo skydelyje pasirinkite [Pagrindinis] ekrane [Meniu], tuomet paspauskite . Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Valdymo parametrai] [Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas]  [Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai] .
Rodomas ekranas [Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN ir paspauskite [<Užsiregistruoti>] . Sistemos administratoriaus ID ir PIN
3
Spustelėkite [Nuotolinės naudotojo sąsajos naudojimas] [Išjungta] .
4
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.
99L7-071