Configuració de la mida i el tipus de paper del calaix de paper

De manera predeterminada, la mida i el tipus de paper del calaix de paper són A4 i Normal 2. Si carregueu paper d'una mida o tipus diferent, canvieu les opcions del paper.
Aquesta secció descriu com es configuren els paràmetres mitjançant el tauler d'operacions.
També configurar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)

Model de panell tàctil

1
Al tauler d'operacions, premeu [Opc. paper] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Calaix 1].
3
Seleccioneu la mida del paper carregat al calaix de paper.
Podeu desplaçar.vos per la pàgina per veure mides de paper (com ara sobres) que no apareguin a la pantalla.
Si hi ha paper de mida A5 carregat
Si teniu carregat paper en orientació horitzontal, seleccioneu [A5]. Si teniu carregat paper en orientació vertical, seleccioneu [A5R].
Orientació horitzontal (A5)
Orientació vertical (A5R)
Si teniu carregat paper de mida no estàndard (mida personalitzada)
1
Premeu [Personalitzada].
2
Premeu [X]  introduïu el valor a [X]  premeu [Aplicar].
3
Introduïu el valor a [Y] de la mateixa manera que a [X].
4
Premeu [Aplicar].
5
Premeu [Aplicar].
Si no apareix cap mida de paper
Premeu [Altres mides] i seleccioneu la mida de paper de la llista que apareix.
4
Seleccioneu el tipus de paper carregat al calaix de paper.
La mida i el tipus de paper estan definits.
Podeu canviar la mida de paper que aparegui a la pantalla al Pas 3. Possibilitat d'amagar mides de paper que no s'utilitzen

Model LCD de 5 línies

1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Opcions de paper] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Calaix 1] i premeu .
3
Seleccioneu la mida del paper carregat al calaix de paper i premeu .
Podeu desplaçar.vos per la pàgina per veure mides de paper (com ara sobres) que no apareguin a la pantalla.
Si hi ha paper de mida A5 carregat
Si teniu carregat paper en orientació horitzontal, seleccioneu [A5]. Si teniu carregat paper en orientació vertical, seleccioneu [A5R].
Orientació horitzontal (A5)
Orientació vertical (A5R)
Si teniu carregat paper de mida no estàndard (mida personalitzada)
1
Premeu [Personalitzada].
2
Premeu [X]  introduïu el valor a [X] .
3
Introduïu el valor a [Y] de la mateixa manera que a [X].
4
Seleccioneu [<Aplicar>] i premeu .
Si no apareix cap mida de paper
Premeu [<Altres mides>], premeu i seleccioneu la mida de paper de la llista que apareix.
4
Seleccioneu el tipus de paper carregat al calaix de paper i premeu .
Podeu canviar la mida de paper que aparegui a la pantalla al Pas 3. Possibilitat d'amagar mides de paper que no s'utilitzen
99L0-02Y