Connexió a una LAN sense fil configurant-ne els detalls (mètode de configuració manual)

Podeu connectar-vos a un encaminador LAN sense fil introduint manualment la informació l'encaminador, com l'SSID, la clau de la xarxa i els paràmetres de seguretat.
Fan falta privilegis d'administrador per connectar-se a una LAN sense fil.

Model de panell tàctil

Preparatius necessaris
Prepareu la informació de l'encaminador LAN sense fil al qual us vulgueu connectar i tingueu-la a mà. Informació de l'encaminador de la LAN sense fil necessària per a la connexió
Si us connecteu a un encaminador LAN sense fil compatible amb WPA-EAP o WPA2-EAP per l'estàndard de seguretat, configureu IEEE 802.1X. Ús d'IEEE 802.1X
1
Al tauler d'operacions, premeu [Conf.xarxa sense fil] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
La pantalla [Seleccionar xarxa] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [Inici sess.]. ID i PIN d'administrador del sistema
Si apareix el missatge [Activar la LAN sense fil?], premeu [Sí].
Si apareix el missatge [No es troba el punt d'accés.], premeu [Tancar].
2
Premeu [Altres connexions].
3
Premeu [Introduïu manualment el nom de xarxa].
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de l'SSID.
4
Introduïu l'SSID i premeu [Aplicar].
La pantalla [Opcions de seguretat] es mostra a la pantalla.
5
Seleccioneu l'estàndard de seguretat i configureu l'autenticació i el xifratge.
Si utilitzeu WEP
1
Premeu [WEP].
La pantalla [Autenticació 802.11] es mostra a la pantalla.
2
Seleccioneu el mètode d'autenticació.
[Sistema obert]
Utilitza l'autenticació oberta.
* Si seleccioneu aquest mètode d'autenticació, es produirà un error d'autenticació en cas que estigueu connectat a un encaminador LAN sense fil que utilitzi una clau compartida. En aquest punt, la configuració de l'equip passa a [Clau compartida] i es realitza un intent de tornar-se a connectar a l'encaminador.
[Clau compartida]
Utilitzeu una clau de xifratge com a contrasenya.
3
Premeu [Edita la clau de xifratge].
4
Premeu una clau de xifratge que no estigui registrada.
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de la clau de xifratge.
5
Introduïu la clau de xarxa i premeu [Aplicar].
La clau de xifratge es registra a la pantalla [Clau de xifratge].
6
Premeu [Selec. clau de xifra.].
7
Premeu la clau d'encriptació registrada.
Si utilitzeu WPA-PSK o WPA2-PSK
1
Premeu [WPA/WPA2-PSK].
La pantalla [Xifratge WPA/WPA2] es mostra a la pantalla.
2
Seleccioneu el mètode de xifratge.
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de la clau de xifratge.
Si seleccioneu [Automàtic], AES-CCMP o TKIP s'estableix automàticament d'acord amb l'encaminador LAN sense fil al qual us vulgueu connectar.
3
Introduïu la clau de xarxa i premeu [Aplicar].
Si utilitzeu WPA-EAP o WPA2-EAP
Premeu [WPA/WPA2-EAP] [Acceptar].
Si no utilitzeu cap estàndard de seguretat
Premeu [Cap].
6
Premeu [Sí].
 Es mostra [Connectat.].
Si l'equip es connecta a una LAN sense fil, [] apareixerà a la pantalla [Inici] i a la pantalla de cada funció.
7
Espereu-vos uns minuts.
De manera predeterminada es defineix una adreça IP automàticament.
Per utilitzar una adreça IP específica, definiu-la manualment.
Configuració d'adreces IPv4
Configuració d'adreces IPv6
Si apareix un missatge d'error durant l'operació i no es pot establir la connexió
Premeu [Tancar], comproveu la informació de l'encaminador LAN sense fil al qual us vulgueu connectar i repetiu el procediment a partir del Pas 2.

Model LCD de 5 línies

Preparatius necessaris
Prepareu la informació de l'encaminador LAN sense fil al qual us vulgueu connectar i tingueu-la a mà. Informació de l'encaminador de la LAN sense fil necessària per a la connexió
Si us connecteu a un encaminador LAN sense fil compatible amb WPA-EAP o WPA2-EAP per l'estàndard de seguretat, configureu IEEE 802.1X. Ús d'IEEE 802.1X
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Conf.xarxa sense fil] a la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
La pantalla [Seleccionar xarxa] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [<Iniciar sessió>] . ID i PIN d'administrador del sistema
Si apareix el missatge [Activar la LAN sense fil?], seleccioneu [Sí] i premeu .
Si apareix el missatge [No es troba el punt d'accés.], seleccioneu [Tancar] i premeu .
2
Seleccioneu [Altres connexions] i premeu .
3
Seleccioneu [Introduïu manualment el nom de xarxa] i premeu .
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de l'SSID.
4
Introduïu el SSID, seleccioneu [<Aplicar>], i premeu .
La pantalla [Opcions de seguretat] es mostra a la pantalla.
5
Seleccioneu l'estàndard de seguretat i configureu l'autenticació i el xifratge.
Si utilitzeu WEP
1
Seleccioneu [WEP] i premeu .
La pantalla [Autenticació 802.11] es mostra a la pantalla.
2
Seleccioneu el mètode d'autenticació.
[Sistema obert]
Utilitza l'autenticació oberta.
* Si seleccioneu aquest mètode d'autenticació, es produirà un error d'autenticació en cas que estigueu connectat a un encaminador LAN sense fil que utilitzi una clau compartida. En aquest punt, la configuració de l'equip passa a [Clau compartida] i es realitza un intent de tornar-se a connectar a l'encaminador.
[Clau compartida]
Utilitzeu una clau de xifratge com a contrasenya.
3
Seleccioneu [Edita la clau de xifratge] i premeu .
4
Seleccioneu una clau de xifratge que no estigui registrada i premeu .
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de la clau de xifratge.
5
Introduïu la clau de la xarxa, seleccioneu [<Aplicar>] i premeu .
La clau de xifratge es registra a la pantalla [Clau de xifratge].
6
Seleccioneu [Selec. clau de xifra.] i premeu .
7
Seleccioneu una clau de xifratge registrada i premeu .
Si utilitzeu WPA-PSK o WPA2-PSK
1
Seleccioneu [WPA/WPA2-PSK] i premeu .
La pantalla [Xifratge WPA/WPA2] es mostra a la pantalla.
2
Seleccioneu el mètode de xifratge i premeu .
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de la clau de xifratge.
Si seleccioneu [Automàtic], AES-CCMP o TKIP s'estableix automàticament d'acord amb l'encaminador LAN sense fil al qual us vulgueu connectar.
3
Introduïu la clau de la xarxa, seleccioneu [<Aplicar>] i premeu .
Si utilitzeu WPA-EAP o WPA2-EAP
Seleccioneu [WPA/WPA2-EAP] i premeu .
Si no utilitzeu cap estàndard de seguretat
Seleccioneu [Cap] i premeu .
6
Seleccioneu [Sí] i premeu .
7
Quan aparegui [Connectat.] al tauler d'operacions, premeu .
Si l'equip es connecta a una LAN sense fil, [] apareixerà a la pantalla [Inici].
8
Espereu-vos uns minuts.
De manera predeterminada es defineix una adreça IP automàticament.
Per utilitzar una adreça IP específica, definiu-la manualment.
Configuració d'adreces IPv4
Configuració d'adreces IPv6
Si apareix un missatge d'error durant l'operació i no es pot establir la connexió
Premeu , comproveu la informació de l'encaminador LAN sense fil al qual us vulgueu connectar i repetiu el procediment a partir del Pas 2.
99L0-01F