بررسی وضعیت و گزارش فاکس‌های ارسالی و دریافتی

پردازش‌های انجام شده توسط دستگاه، از جمله ارسال و دریافت فاکس، به عنوان کار مدیریت می‌شوند. با بررسی وضعیت و گزارش کارها، می‌توانید متوجه شوید که آیا کار به‌درستی ارسال یا دریافت شده است یا خیر، و علت خطاهای روی داده را متوجه شوید.
اگر تنظیمات طوری پیکربندی شده باشد که فاکس‌هایی که نمی‌توانند هدایت شوند ذخیره شوند، می‌توان این فاکس‌ها را ‌در دستگاه چاپ کرد یا به مقصد دیگری هدایت کرد.*
اگر گزارش به نحوی تنظیم شده باشد که نمایش داده نشود، فقط می‌توانید وضعیت ارسال و دریافت را بررسی کنید. [Display Job Log]

بررسی فاکس‌های ارسالی و دریافتی

می‌توانید وضعیت و گزارش فاکس‌های ارسالی و دریافتی را بررسی کنید.
همچنین می‌توانید تعداد صفحات فاکس و شماره فاکس مقصد و فرستنده را بررسی کنید و فاکس‌هایی را که منتظر دریافت و چاپ هستند هدایت کنید.
این بخش توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از پنل عملیات وضعیت و گزارش را بررسی کرد.
شما همچنین می‌توانید برای بررسی وضعیت و گزارش، از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از یک رایانه استفاده کنید. برای چاپ فاکس‌های ذخیره شده در حافظه، از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) استفاده کنید. بررسی میزان استفاده و گزارش‌ها با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
1
در پنل عملیات، را فشار دهید. پانل عملیات
صفحه [Status Monitor] نمایش داده می‌شود.
2
[TX Job] یا [RX Job] را فشار دهید.
3
بررسی وضعیت و گزارش.
هنگام بررسی وضعیت فاکس‌های ارسالی و دریافتی
1
[Job Status] را فشار دهید.
می‌توانید کارهای در حال پردازش یا در انتظار پردازش را بررسی کنید.
فاکس‌های ذخیره‌شده در حافظه به‌عنوان [Waiting to print] نمایش داده می‌شوند.
2
برای مشاهده جزئیات یک کار آن را انتخاب کنید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
3
تعداد صفحات، شماره‌های فاکس مقصد و فرستنده و سایر اطلاعات را مشاهده کنید.
وقتی چندین مقصد فاکس وجود دارد، [Destination:] را فشار دهید تا به‌صورت یک لیست نمایش داده شوند.
برای هدایت فاکس‌های در انتظار دریافت یا چاپ به مقصد ثبت‌شده در دفترچه آدرس، [Forward] را فشار دهید. نمی‌توانید فاکس‌های در حال دریافت یا چاپ را هدایت کنید.
هنگام بررسی گزارش فاکس‌های ارسالی و دریافتی
1
[Job Log] را فشار دهید.
می‌توانید کارهای ارسالی و دریافتی تکمیل‌شده را بررسی کنید.
2
برای مشاهده جزئیات یک کار آن را انتخاب کنید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
3
تعداد صفحات و شماره‌های فاکس مقصد و فرستنده را مشاهده کنید.
وقتی چندین مقصد فاکس وجود دارد، [Destination:] را فشار دهید تا به‌صورت یک لیست نمایش داده شوند.
وقتی گزارش کار TX/RX پیام [Error] را نمایش می‌دهد
ارسال یا دریافت لغو شده است یا خطایی رخ داده است.
در صورتی که یک عدد سه رقمی که در ابتدای آن "#" وجود دارد (کد خطا) نمایش داده شد، می‌توانید دلیل و راه‌حل این خطا را با استفاده از کد خطا بررسی کنید. کد خطایی نمایش داده می‌شود
ثبت مقصدها در دفترچه آدرس
در صفحه‌ای که جزئیات کار را نمایش می‌دهد، [Reg Adr Book] را فشار دهید تا مقصد در دفترچه آدرس ثبت شود.
* زمانی که چندین مقصد وجود دارد، این عملیات در دسترس نیست.

بررسی فاکس‌هایی که هدایت نشده‌اند

اگر فاکسی قابل هدایت نباشد اما در حافظه باقی بماند، می‌توانید آن را چاپ کنید یا به مقصد دیگری هدایت کنید و محتوای آن را مشاهده کنید.
این بخش توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان محتوای فاکس‌ را با استفاده از پنل عملیات بررسی کرد.
همچنین ‌برای بررسی محتوای فاکس‌، می‌توانید از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) در رایانه استفاده کنید. برای پیش‌نمایش محتوای فاکس، از Remote UI استفاده کنید. بررسی میزان استفاده و گزارش‌ها با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
مقدمات ضروری
تنظیمات را طوری پیکربندی کنید که فاکس‌هایی که هدایت نمی‌شوند در حافظه دستگاه ذخیره شوند. پشتیبان‌گیری و هدایت خودکار فاکس‌های دریافتی
1
در پنل عملیات، را فشار دهید. پانل عملیات
صفحه [Status Monitor] نمایش داده می‌شود.
2
[Fax Forwarding Errors] را فشار دهید.
فهرست کارهای فاکسی که هدایت نشده‌اند نمایش داده می‌شود.
3
کاری را که می‌خواهید بررسی کنید انتخاب کنید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
4
فاکس را چاپ یا به مقصد دیگری هدایت کنید و محتوای فاکس را مشاهده کنید.
برای چاپ با استفاده از دستگاه، [Print/Fwd]‏  [Print]‏ [Yes] را فشار دهید.
برای ارسال یا ذخیره کردن فاکس به مقصدی غیر از مقصدی که به‌عنوان مقصد هدایت تعیین شده است، [Print/Fwd]‏  [Forward] را فشار دهید، کادر انتخاب یک مقصد ثبت‌شده در دفترچه آدرس را انتخاب کنید و [Yes] را فشار دهید.
99L3-057