หน้าจอที่แสดงอยู่บนแผงการดำเนินงาน

ต่อไปนี้คือหน้าจอหลัก ๆ ของแผงการดำเนินงาน
หน้าจอ [Home]
หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด [] บนแผงการดำเนินงาน ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอ [Home] จะปรากฏขึ้นมาหลังจากเปิดเครื่อง ทันทีที่ปิดหน้าจอเริ่มต้น และทันทีที่เข้าสู่ระบบ หน้าจอ [Home]
รุ่นแผงสัมผัส
 
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
 
หน้าจอ [Status Monitor]
หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด บนแผงการดำเนินงาน หรือกด [Status Monitor]   บนหน้าจอ [Home] และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ใช้หน้าจอนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลของเครื่อง การใช้งานและรายการบันทึก การตั้งค่าเครือข่าย และข้อมูลข้อผิดพลาด หน้าจอ [Status Monitor]
รุ่นแผงสัมผัส
 
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
 
หน้าจอ [เมนู]
หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด [เมนู] บนหน้าจอ [Home] และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ หรือกด [เมนู]   บนหน้าจอ [Home] ใช้หน้าจอนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่อง
เมื่อตั้ง ID ผู้จัดการระบบไว้ หน้าจอเข้าสู่ระบบอาจปรากฏขึ้นเมื่อเลือกรายการบางอย่าง เฉพาะผู้ใช้ที่ทราบ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
รุ่นแผงสัมผัส
 
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
 
จอแสดงผลข้อความ
ข้อความจะแสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และเมื่อเครื่องกระดาษหมดหรือผงหมึกในตลับหมึกหมด
หากวิธีการแก้ไขปัญหาปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหา
หากวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบสาเหตุและวิธีการแก้ไขโดยดูจากข้อความหรือรหัสข้อผิดพลาด
ข้อความปรากฏขึ้น
รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นมา
ตัวอย่างจอแสดงผล:
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
รุ่นแผงสัมผัส
 
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
เมื่อข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
หากข้อความยาวเกินกว่าที่จะแสดงได้ในคราวเดียว ข้อความอาจถูกแบ่งเป็นส่วนที่สั้นลงและแสดงขึ้นสลับกัน
รุ่นแผงสัมผัส
 
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
การเปลี่ยนการแสดงผลของหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของแผงการดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงภาษาและหน่วยในการแสดงผล และแสดงหรือซ่อนข้อความ [การตั้งค่าการแสดงผล]
คุณสามารถปรับสีของหน้าจอให้เป็นสีตรงกันข้าม และปรับความเปรียบต่างเพื่อทำให้หน้าจอง่ายต่อการมองเห็น [การช่วยสำหรับการเข้าถึง]
การล้างการตั้งค่าอัตโนมัติ
ตามค่าเริ่มต้น หากไม่มีการดำเนินงานใดๆ หลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง การตั้งค่าที่กำหนดไว้บนหน้าจอจะถูกล้าง และหน้าจอ [Home] จะปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่การตั้งค่าจะถูกล้าง และหน้าจอที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นหลังจากนั้น
[เวลารีเซ็ตอัตโนมัติ]
[ฟังก์ชันหลังจากรีเซ็ตอัตโนมัติ]
98CK-028