ด้านหน้า

ตัวป้อน

คุณสามารถใส่ต้นฉบับสองแผ่นหรือมากกว่าในตัวป้อน ต้นฉบับที่ใส่จะถูกป้อนและสแกนโดยอัตโนมัติทีละแผ่น ตัวป้อน

แผงการดำเนินงาน

ใช้จอแสดงผลและแป้นพิมพ์เพื่อใช้งานเครื่องและยืนยันการดำเนินงานและสถานะ แผงการดำเนินงาน

ถาดรองรับงานพิมพ์

กระดาษที่พิมพ์และถ่ายเอกสารจะถูกดันออกมาที่ถาดรองรับงานพิมพ์

ที่จับสำหรับยก

จับที่จับสำหรับยกเมื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่อง

สวิตซ์เปิดปิด

ใช้สำหรับเปิดและปิดเครื่อง การเปิดและปิดเครื่อง

ฝาปิดกระจกแท่นวาง

ป้องกันกระจกแท่นวาง

ตัวกั้นกระดาษ

เปิดตัวกั้นกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษร่วงออกจากถาดรองรับงานพิมพ์

ถาดใส่กระดาษ

ใส่กระดาษที่คุณใช้เป็นประจำลงในถาดใส่กระดาษ ถาดใส่กระดาษ

กระจกแท่นวาง

วางหนังสือ กระดาษหนา กระดาษบาง และต้นฉบับอื่นๆ ที่ไม่สามารถใส่ลงในตัวป้อน บนกระจกแท่นวางเพื่อทำสำเนาหรือสแกน ต้นฉบับที่วางจะถูกสแกนในตำแหน่งคงที่ การวางต้นฉบับ

ฝาครอบด้านหน้า

เปิดฝาครอบด้านหน้าเมื่อใส่กระดาษลงในถาดใส่กระดาษ
เพื่อให้การใช้งานเครื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวและกระจกแท่นวางเป็นประจำ
การทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่อง
การทำความสะอาดกระจกแท่นวาง
หากมีอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้ตัวป้อน ให้ทำความสะอาดตัวป้อน: การทำความสะอาดตัวป้อน
ต้นฉบับออกมาสกปรก
ต้นฉบับติดบ่อยๆ
งานพิมพ์มีรอยเปื้อนหลังจากสแกน ถ่ายเอกสาร หรือส่งแฟกซ์
98CK-005