การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกสำหรับผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่า ID ของผู้จัดการระบบและ PIN ของผู้จัดการระบบเพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ
เมื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบขึ้นมา เฉพาะผู้ใช้ที่ทราบข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่โหมดผู้จัดการระบบเพื่อดูและแก้ไขการตั้งค่าที่สำคัญ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้แผงการดำเนินงาน
คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์หลังจากที่ตั้งค่า ID และ PIN ของผู้จัดการระบบบนเครื่อง การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการผู้ใช้] [การตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ]
หน้าจอ [ตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน แล้วกด [เข้าสู่ระบบ]
3
กด [ID และ PIN ผู้จัดการระบบ] ใส่ ID ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [นำไปใช้]
ระบุหมายเลขใดๆ คุณไม่สามารถตั้ง ID ของผู้จัดการระบบซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
4
ใส่ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [นำไปใช้]
ระบุหมายเลขใดๆ ที่ไม่ใช่ "7654321" คุณไม่สามารถตั้ง PIN ซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
5
ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วกด [นำไปใช้]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด  หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ]    [การจัดการผู้ใช้]    [การตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ]  
หน้าจอ [ตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน แล้วกด [<เข้าสู่ระบบ>]  
3
กด [ID และ PIN ผู้จัดการระบบ]    ใส่ ID ของผู้จัดการระบบ  
ระบุหมายเลขใดๆ คุณไม่สามารถตั้ง ID ของผู้จัดการระบบซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
4
ใส่ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด
ระบุหมายเลขใดๆ ที่ไม่ใช่ "7654321" คุณไม่สามารถตั้ง PIN ซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
5
ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วกด
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
อย่าลืม ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ หากคุณลืม ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่
การตั้งค่าข้อมูลของผู้จัดการระบบ
บนหน้าจอ [ตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ] ให้กด [ชื่อผู้จัดการระบบ] เพื่อตั้งชื่อของผู้จัดการระบบ
คุณยังสามารถกำหนดค่าที่อยู่อีเมลและข้อมูลอื่นๆ ของผู้จัดการระบบได้โดยการใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่ตั้งค่าไว้จะแสดงอยู่ใน [Status Monitor/Cancel] [Device Information] ของ UI ระยะไกล การตรวจสอบการใช้งานและรายการบันทึกด้วย UI ระยะไกล
ที่อยู่อีเมลที่กำหนดไว้จะกลายเป็นปลายทางซึ่งจะถูกเลือกเมื่อคลิก [Mail to System Manager] ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
การล้างการตั้งค่า ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
ล้างค่า ID และ PIN ของผู้จัดการระบบที่ใส่ไว้ แล้วคลิก [นำไปใช้] โดยให้เขตข้อมูลนั้นว่างไว้
98CK-064