[การจัดการอุปกรณ์]

ระบุและจัดการการตั้งค่าสำหรับข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[การตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุชื่อเพื่อระบุเครื่องและตำแหน่งที่ติดตั้ง
ข้อมูลที่ระบุไว้ที่นี่จะปรากฏในหน้าพอร์ทัล UI ระยะไกล หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
[ชื่ออุปกรณ์]
[ตำแหน่ง]

[เลือกประเทศ/ภูมิภาค]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้เครื่อง การตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เลือกเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก
* ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การตั้งค่า [เลือกประเทศ/ภูมิภาค] อาจไม่พร้อมใช้งาน หรือเนื้อหาหรือการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน
[ฮ่องกง (HK)]
[สิงคโปร์ (SG)]
[มาเลเซีย (MY)]
[ไทย (TH)]
[เวียดนาม (VN)]
[อาร์เจนตินา (AR)]
[ชิลี (CL)]
[อื่นๆ (เอเชีย)]
[อื่นๆ (ละตินอเมริกา)]
[ออสเตรเลีย (AU)]
[เกาหลี (KR)]
[อินเดีย (IN)]
[นิวซีแลนด์ (NZ)]
[อื่นๆ]

[แสดงรายการบันทึกงาน]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุว่าจะแสดงรายการบันทึกสำหรับการพิมพ์และการส่งแฟกซ์บนหน้าจอการตรวจสอบสถานะและในรายงานการจัดการการสื่อสารหรือไม่
หน้าจอ [Status Monitor]
การตรวจสอบการใช้งานและรายการบันทึกด้วย UI ระยะไกล
การพิมพ์และการดูรายงานและรายการ
[ปิด]
[เปิด]

[แสดงข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง (RUI/Toner Status)]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุว่าจะแสดงปุ่มที่ใช้เข้าถึงไซต์สำหรับการซื้อตลับหมึกในสถานะผงหมึกและ UI ระยะไกลหรือไม่ คุณยังสามารถระบุได้ว่าจะใช้สถานะผงหมึกหรือไม่
ระบุว่าจะแสดงปุ่มดังกล่าวใน UI ระยะไกลใน [แสดงปุ่มการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (RUI)] หรือไม่
ระบุว่าจะใช้สถานะผงหมึกใน [Toner Status] ใน [การตั้งค่า Toner Status] หรือไม่
หากคุณเลือกที่จะใช้สถานะผงหมึก ให้ใช้ [แสดงปุ่มซื้อวัสดุสิ้นเปลือง] ใน [การตั้งค่า Toner Status] เพื่อระบุว่าจะแสดงปุ่มหรือไม่
Toner Status (สถานะผงหมึก) ส่งการแจ้งเตือนปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งเครื่องมือดังกล่าว ดาวน์โหลด Toner Status จากเว็บไซต์ของ Canon สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์
   https://global.canon/en/support/
* หากเครื่องให้มาพร้อมกับซีดีรอมหรือดีวีดีรอม คุณสามารถใช้ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมเพื่อติดตั้ง Toner Status
[แสดงปุ่มการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (RUI)]
[ปิด]
[เปิด]
 
[การตั้งค่า Toner Status]
[ปิด]
[เปิด]
[แสดงปุ่มซื้อวัสดุสิ้นเปลือง]
     [ปิด]
     [เปิด]

[สแกนด้วย Canon PRINT Business]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุว่าจะสามารถใช้ฟังก์ชันการสแกนของเครื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งติดตั้ง Canon PRINT Business ได้หรือไม่
[ปิด]
[เปิด]

[แจ้งเพื่อตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุว่าจะให้หน้าจอแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษปรากฏขึ้นหรือไม่ เมื่อใส่ถาดใส่กระดาษเข้าไปในเครื่อง การใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ
[ปิด]
[เปิด]

[โหมด Canon ของแท้]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการอุปกรณ์]
ระบุว่าจะสลับไปเป็นโหมดของแท้ของ Canon หรือไม่
โดยปกติแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้
ตัวแทนบริการ Canon ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ หากการตั้งค่านี้ไม่แสดงขึ้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของเครื่อง
[ปิด]
[เปิด]
98CK-095