[Tetapan LAN Wayarles]

Pilih tetapan untuk menyambungkan mesin ke LAN wayarles dan untuk menjimatkan tenaga semasa mesin disambungkan ke LAN wayarles.
* Nilai dalam teks merah tebal menunjukkan tetapan lalai bagi setiap item.

[Pilih Rangkaian]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles]
Pilih penghala LAN wayarles (titik akses) daripada senarai yang dipaparkan dan masukkan kekunci rangkaian untuk menyambung. Menyambungkan ke LAN Wayarles dengan Mencari Penghala (Kaedah Persediaan Titik Akses)

[Sambungan Lain]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles]
Sambung ke LAN wayarles melalui kaedah selain daripada memilih penghala LAN wayarles daripada senarai.
[Masukkan Nama Rangkaian Secara Manual]
[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles] [Sambungan Lain]
Sambung kepada penghala LAN wayarles dengan memasukkan semua maklumat penghala secara manual seperti SSID, kekunci rangkaian, dan tetapan keselamatan. Menyambungkan ke LAN Wayarles dengan Menetapkan Butiran (Kaedah Persediaan Manual)
[Tetapan Keselamatan]
[Tiada]
[WEP]
[Sistem Terbuka]
Kekunci penyulitan 1 hingga 4
[Kunci Kongsi]
Kekunci penyulitan 1 hingga 4
[WPA/WPA2-PSK]
[Auto]
[AES-CCMP]
[WPA/WPA2-EAP]
[Mod Tekan Butang WPS]
[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles] [Sambungan Lain]
Sambung ke LAN wayarles dengan menekan butang pada penghala LAN yang menyokong mod butang tekan WPS. Menyambung ke LAN Wayarles dengan Menggunakan Butang Penghala (Mod Bebutang Tekan)
[Mod Kod PIN WPS]
[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles] [Sambungan Lain]
Bersambung dengan penghala LAN wayarles yang menyokong mod kod PIN WPS dengan mendaftarkan kod PIN yang dihasilkan oleh mesin. Gunakan komputer atau peranti yang serupa untuk mendaftarkan kod PIN. Menyambungkan ke LAN Wayarles dengan Memasukkan Kod PIN (Mod Kod PIN WPS)

[Tetapan Sambungan]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles]
Konfigurasikan tetapan untuk menjimatkan kuasa apabila menyambung melalui LAN wayarles, dan semak maklumat sambungan LAN wayarles.
[Mod Jimat Kuasa]
[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles] [Tetapan Sambungan]
Pilih sama ada mahu menetapkan mesin secara berkala kepada Mod Jimat Kuasa mengikut isyarat yang dihantar daripada penghala LAN wayarles.
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Maklumat Sambungan]
[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian] [Tetapan LAN Wayarles] [Tetapan Sambungan]
Periksa data seperti tetapan keselamatan, serta alamat MAC LAN wayarles dan maklumat sambungan yang lain. Melihat Alamat MAC dan Maklumat Sambungan LAN Wayarles
[Alamat MAC]
[Status LAN Wayarles]
[Maklumat Ralat Terkini]
[Saluran]
[Nama Rangkaian]
[Tetapan Keselamatan]
[Mod Jimat Kuasa]
98CR-080