[Enhedsstyring]

Angiv og administrer indstillinger for informationer og handlinger relateret til maskinens hardware.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Informationer om enhedsindstillinger]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Enhedsstyring]
Angiv et navn for at identificere maskinen og installationsstedet.
De oplysninger, der er angivet her, vises på portalsiden for Fjern-UI. Portalside for Fjern-UI
[Enhedsnavn]
[Lokation]

[Vælg land/område]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Enhedsstyring]
Angiv det land eller det område, hvor maskinen bruges. Standardindstillingen kan variere afhængigt af den indstilling, der er blevet valgt ved første aktivering.
* Afhængigt af dit land eller område er indstillingen [Vælg land/område] muligvis ikke tilgængelig, eller dens indhold eller standardindstilling kan være anderledes.
[Østrig (AT)]
[Hviderusland (BY)]
[Belgien (BE)]
[Tjekkiet (CZ)]
[Danmark (DK)]
[Egypten (EG)]
[Finland (FI)]
[Frankrig (FR)]
[Tyskland (DE)]
[Storbritannien (GB)]
[Grækenland (GR)]
[Ungarn (HU)]
[Irland (IE)]
[Italien (IT)]
[Jordan (JO)]
 
[Luxembourg (LU)]
[Holland (NL)]
[Norge (NO)]
[Polen (PL)]
[Portugal (PT)]
[Rusland (RU)]
[Saudi-Arabien (SA)]
[Slovenien (SI)]
[Sydafrika (ZA)]
[Spanien (ES)]
[Sverige (SE)]
[Schweiz (CH)]
[Forenede Arabiske Emirater (AE)]
[Ukraine (UA)]
[Andre]

[Vis joblog]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Enhedsstyring]
Angiv, om logfilerne for udskrivning skal vises på Statusmonitor-skærmen.
Skærmen [Statusmonitor]
Kontrol af brug og logfiler med Fjern-UI
[Fra]
[Til]

[Vis info om forb.st. (RUI/Toner Status)]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Enhedsstyring]
Angiv, om der i Toner Status og Fjern-UI skal vises en knap, der åbner websteder, hvor man kan købe tonerpatroner. Du kan også angive, om Toner Status overhovedet skal bruges.
Angiv i [Vis knap t. køb af forbrugsstoffer (RUI)], om knappen skal vises i Fjern-UI.
Angiv i [Toner Status] under [Indstillinger for Toner Status], om Toner Status skal bruges.
Hvis du vælger at anvende Toner Status, skal du bruge [Vis kn. køb af forbr.] under [Indstillinger for Toner Status] til at angive, om knappen skal vises.
Toner Status sender meddelelse om den resterende mængde toner i maskinen til computeren, hvor værktøjet er installeret. Download Toner Status fra Canons hjemmeside for dit land/område, og installer den på din computer.
https://global.canon/en/support/
* Hvis maskinen leveres med en cd-rom eller dvd-rom, kan du også bruge disse til at installere Toner Status.
[Vis knap t. køb af forbrugsstoffer (RUI)]
[Fra]
[Til]
 
[Indstillinger for Toner Status]
[Fra]
[Til]
[Vis kn. køb af forbr.]
[Fra]
[Til]

[Besked om tjek af papirindstillinger]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Enhedsstyring]
Angiv, om skærmen "Besked om at kontrollere papirindstillinger" vises, hvis papirskuffen er sat i maskinen. Ilægning af papir i papirskuffen
[Fra]
[Til]

[Canon Genuine Mode]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Enhedsstyring]
Angiv, om der skal skiftes til Canon Genuine Mode.
Normalt er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.
Din Canon-servicerepræsentant kan ændre denne indstilling. Hvis indstillingen ikke vises, skal du kontakte administratoren for maskinen.
[Fra]
[Til]
975X-05S