Obrazovka [Monitor stavu]

Tato obrazovka se zobrazí po stisknutí tlačítka [Monitor stavu] na obrazovce [Domů] a na dalších místech.
Pomocí této obrazovky můžete zkontrolovat informace o zařízení, používání a protokolech, nastavení sítě a informace o chybách.
[IPv4]
Ve výchozím nastavení zobrazí adresu IPv4 zařízení. Tuto položku můžete též skrýt. [Zobrazit adresu IP]
[Chybová informace/oznámení]
Slouží ke kontrole informací o chybách, které se vyskytují na zařízení. Proveďte opatření k odstranění potíží s ohledem na podrobnosti o chybě.
Zobrazí se zpráva
Zobrazí se chybový kód
[Stav zařízení]
[Informace o papíru]
Slouží ke kontrole zbývajícího množství papíru pro daný zdroj papíru.
[Stav kazety]
Zkontrolujte zbývající množství toneru v tonerové kazetě.
Před vyprázdněním tonerové kazety však může skončit životnost jiných vnitřních částí.
[Kontrola názvu tonerové kazety]
Zkontrolujte název tonerové kazety.
[Kontrola počitadla]
Zobrazí celkový počet vytištěných stránek. Kontrola počtu vytištěných stránek (Kontrola počitadla)
[Informace o verzi]
Zobrazí informace o verzi firmwaru zařízení.
[Sériové číslo]
Zobrazí výrobní číslo zařízení.
[Tisknout úlohu]
Zobrazuje stav a protokol zpracování tisku. Zobrazení stavu a protokolu tiskové úlohy
[Informace sítě]
[IPv4]
Slouží ke kontrole adresy IPv4 a dalších nastavení. Nastavení adres IPv4
[IPv6]
Slouží ke kontrole adresy IPv6 a dalších nastavení. Nastavení adres IPv6
[Způsob připojení k síti]
Zkontrolujte, zda zařízení používá kabelové nebo bezdrátové připojení.
Zobrazí stav připojení a informace o chybách při připojení pomocí bezdrátové sítě LAN.
[Informace o přímém připojení]
Slouží k zobrazení stavu připojení při přímém připojení k zařízení.
[Chybová informace IEEE 802.1X]
Slouží k zobrazení podrobností o chybách, ke kterým dochází při ověřování IEEE 802.1X.
99LK-022