Configuració d'adreces IPv4

L'adreça IPv4 de l'equip es pot assignar automàticament amb DHCP o es pot introduir manualment.
De manera predeterminada, l'adreça IPv4 s'estableix automàticament quan us connecteu a una LAN amb cable o sense fil, però la podeu definir o canviar manualment segons l'entorn i la finalitat d'ús.
Aquesta secció descriu com es configuren els paràmetres mitjançant el tauler d'operacions.
També podeu definir l'adreça IPv4 a través de la IU remota des d'un ordinador després d'haver-la establert a l'equip. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
Fan falta privilegis d'administrador. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP] [Opcions d'IPv4] [Opcions d'adreça IP] .
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [<Iniciar sessió>] . ID i PIN d'administrador del sistema
3
Establiu l'adreça IP.
Si establiu l'adreça IP manualment
1
Seleccioneu [Obtenció automàtica] i premeu .
La pantalla [Obtenció automàtica] es mostra a la pantalla.
2
Premeu [Seleccionar protocol] [Desactivat] .
3
Premeu [IP automàtica]  [Desactivat] .
4
Seleccioneu [<Aplicar>] i premeu .
La pantalla [Opcions d'adreça IP] es mostra a la pantalla.
5
Seleccioneu [Obtenció manual] i premeu .
A continuació, apareixerà la pantalla d'introducció de l'adreça IP.
6
Introduïu l'adreça IP i premeu .
7
Introduïu la màscara de subxarxa i premeu .
8
Introduïu l'adreça de la porta d'enllaç i premeu .
Si s'assigna l'adreça IP automàticament
1
Seleccioneu [Obtenció automàtica] i premeu .
La pantalla [Obtenció automàtica] es mostra a la pantalla.
2
En cas que sigui necessari, configureu el paràmetre Obtenció automàtica.
[Seleccionar protocol]
Sol estar establert en [DHCP]. De totes maneres, si establiu [DHCP] en un entorn en què no es pot utilitzar DHCP, l'equip seguirà confirmant l'Obtenció automàtica a la xarxa i crearà una comunicació innecessària. Si no utilitzeu DHCP, configureu-ho com a [Desactivat].
[IP automàtica]
Sol estar establert en [Activat]. Encara que es dona prioritat a l'adreça IP assignada amb DHCP, si no hi ha resposta de DHCP s'utilitzarà Auto IP.
3
Seleccioneu [<Aplicar>] i premeu .
4
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Els paràmetres s'hauran aplicat.
Realitzeu una prova de connexió per comprovar que l'adreça IPv4 s'hagi configurat correctament. Comprovació de l'estat i els paràmetres de la xarxa
Comprovació de l'adreça IP establerta actualment
A la pantalla del Pas 3, seleccioneu [Revisar opcions] i premeu  per comprovar la configuració actual de l'adreça IP. Si l'adreça IP apareix com a "0.0.0.0", no està ben configurada.
Si l'adreça IP canvia després d'instal·lar el controlador d'impressora
A Windows, heu d'afegir un port nou. Configuració d'un port d'impressora (Windows)
Si no sabeu quin port s'utilitza, consulteu el següent:
Veure el port d'impressora
A macOS, heu de tornar a registrar l'equip al Mac. Per obtenir més informació sobre el registre de l'equip, consulteu el manual del controlador a la pàgina del manual en línia.
https://oip.manual.canon/
* Si utilitzeu DHCP per obtenir l'adreça IP de l'equip automàticament, és possible que l'adreça IP es canviï automàticament.
99LJ-016