Primjeri radnji pri upotrebi računala

Kad uređaj upotrebljavate s računala, morate konfigurirati postavke računala prema funkciji koju upotrebljavate. Uz to, možda će vam biti potrebne informacije s računala da biste prikazali informacije postavljene na uređaju.
U tom slučaju upotrijebite primjere radnji u nastavku da biste provjerili potrebne postavke i informacije na računalu.

Izrada zajedničke mape

Uz Windows

1
Stvorite mapu na bilo kojoj lokaciji (na primjer Desktop (Radna površina)).
2
Stvorenu mapu kliknite desnom tipkom miša pa kliknite [Svojstva].
3
Na kartici [Zajedničko korištenje] kliknite [Dodatno zajedničko korištenje].
Prikazuje se zaslon [Dodatno zajedničko korištenje].
4
Potvrdite okvir [Zajednički koristi ovu mapu] i kliknite [Dozvole].
5
Konfigurirajte ovlasti za pristup.
1
U odjeljku [Imena grupa ili korisnika] odaberite [Everyone].
2
U odjeljku [Dozvole] potvrdite okvir [Dopusti] pod stavkom [Promjena].
3
Kliknite [U redu].
6
Kliknite [U redu]  [Zatvori].
Stvorena mapa može se koristiti kao zajednička mapa.

Uz macOS

1
Kliknite [] [Postavke sustava] [Dijeljenje].
Prikazuje se zaslon [Dijeljenje].
2
Potvrdite okvir [Dijeljenje datoteka] i kliknite [+] u odjeljku [Dijeljene mape].
3
Stvorite mapu na bilo kojoj lokaciji (na primjer Desktop (Radna površina)) pa kliknite [Dodaj].
4
Konfigurirajte ovlasti za pristup.
1
U odjeljku [Dijeljene mape] odaberite stvorenu mapu.
2
U odjeljku [Korisnici] odaberite [Svi] [Čitanje i pisanje].
5
Zatvorite zaslon.
Stvorena mapa može se koristiti kao zajednička mapa.

Omogućivanje otkrivanja mreže

1
Desnom tipkom miša kliknite [] (Start), a zatim kliknite [Mrežne veze].
Prikazuje se zaslon [Status].
2
Kliknite [Centar za mreže i zajedničko korištenje]  [Promjena naprednih postavki zajedničkog korištenja].
Prikazuje se zaslon [Dodatne postavke zajedničkog korištenja].
3
U odjeljku [Otkrivanje mreže] odaberite [Uključi otkrivanje mreže] pa kliknite [Spremi promjene].

Prikaz zajedničkog pisača na ispisnom poslužitelju

Uz Windows

1
Desnom tipkom miša kliknite [] (Start), a zatim kliknite [Eksplorer za datoteke].
2
U odjeljku [Mreža] odaberite ispisni poslužitelj za prikaz zajedničkog pisača.
Ako se ništa ne prikazuje u odjeljku [Mreža], omogućite otkrivanje mreže. Omogućivanje otkrivanja mreže

Uz macOS

1
Kliknite [] [Postavke sustava] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
2
Kliknite [+] u donjem lijevom kutu.
Prikazuje se zaslon [Dodaj].
3
Kliknite [] da bi se prikazao zajednički pisač.

Prikaz informacija o sustavu računala

Uz Windows

1
Desnom tipkom miša kliknite [] (Start), a zatim kliknite [Sustav].
Prikazuje se zaslon [Informacije].
2
U odjeljku [Specifikacije uređaja] pogledajte naziv računala i verziju operacijskog sustava.
Naziv računala prikazan je pod stavkom [Naziv uređaja].
Verzija operacijskog sustava prikazana je pod stavkom [Vrsta sustava].
Ako računalo ima 32-bitni operacijski sustav, prikazuje se „32-bitni operacijski sustav”.
Ako računalo ima 64-bitni operacijski sustav, prikazuje se „64-bitni operacijski sustav”.

Uz macOS

1
Kliknite [] [Postavke sustava] [Dijeljenje].
Prikazuje se zaslon [Dijeljenje].
Naziv prikazan u odjeljku [Naziv računala] na zaslonu [Dijeljenje] možda se neće moći upotrijebiti na mreži. Pomoću sljedećeg postupka možete prikazati naziv računala koji se upotrebljava u mreži.
2
Kliknite [Uredi].
3
Pogledajte naziv računala pod stavkom [Lokalni naziv hosta].
Dijelovi prikazani sivo nisu dio naziva računala.
4
Kliknite [Odustani].

Prikaz informacija o povezivanju računala s mrežom

Uz Windows

1
Desnom tipkom miša kliknite [] (Start), a zatim kliknite [Mrežne veze].
Prikazuje se zaslon [Status].
2
Pogledajte informacije o povezivanju s mrežom.
Prikaz SSID-a kabelskog LAN-a
Pogledajte SSID u odjeljku [Status mreže].
Prikaz IP adrese i DNS poslužitelja
1
Kliknite [Svojstva] za povezanu mrežu.
2
U odjeljku [Svojstva] pogledajte IP adresu i DNS poslužitelj.

Uz macOS

1
Kliknite [] [Postavke sustava] [Mreža].
Prikazuje se zaslon [Mreža].
2
Pogledajte IP adresu, DNS poslužitelj i ostale informacije.
Za ožičeni LAN
Za bežični LAN
Pogledajte SSID u odjeljku [Naziv mreže].
Pogledajte IP adresu u odjeljku [Status].
Kliknite [Napredno] i pogledajte DNS poslužitelj na kartici [DNS].

Prikaz priključka pisača

1
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Uređaji] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
2
Kliknite upravljački program pisača za uređaj [Manage] [Svojstva pisača].
Prikazat će se zaslon sa svojstvima upravljačkog programa pisača.
3
Na kartici [Priključci] pogledajte koji se priključak upotrebljava.
Ako se IP adresa uređaja promijeni
Morate dodati novi priključak. Dodavanje priključka

Prikaz dvosmjerne komunikacije

1
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Uređaji] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
2
Kliknite upravljački program pisača za uređaj [Manage] [Svojstva pisača].
Prikazat će se zaslon sa svojstvima upravljačkog programa pisača.
3
Na kartici [Priključci] provjerite je li potvrđen okvir [Omogući dvosmjernu komunikaciju].

Ispis probne stranice

Potrebne pripreme
Umetnite papir veličine A4 u ladicu za papir. Umetanje papira u ladicu za papir

Uz Windows

1
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Uređaji] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
2
Kliknite upravljački program pisača za uređaj [Manage] [Svojstva pisača].
Prikazat će se zaslon sa svojstvima upravljačkog programa pisača.
3
Na kartici [Općenito] kliknite [Ispiši probnu stranicu].
Kada se podaci za ispis pravilno pošalju, uređaj ispisuje probnu stranicu.

Uz macOS

1
Kliknite [] [Postavke sustava] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
2
Odaberite uređaj i kliknite [Otvori red čekanja za ispis].
3
Na izborniku [Pisač] kliknite [Ispis probne stranice].
Kada se podaci za ispis pravilno pošalju, uređaj ispisuje probnu stranicu.
99LW-08J