Zasloni koji se prikazuju na upravljačkoj ploči

U nastavku su navedeni glavni zasloni na upravljačkoj ploči.
Zaslon [Početni zaslon]
Zaslon se prikazuje čim se uključi napajanje i zatvori početni zaslon te odmah nakon prijave. Zaslon [Početni zaslon]
Zaslon [Nadzor statusa]
Zaslon se prikazuje kada pritisnete [Nadzor statusa]  na zaslonu [Početni zaslon] i drugim mjestima. Upotrijebite ovaj zaslon da biste pogledali informacije o uređaju i korištenju te zapisnike, mrežne postavke i informacije o pogreškama. Zaslon [Nadzor statusa]
Zaslon [Izbornik]
Zaslon se prikazuje kada pritisnete [Izbornik]  na zaslonu [Početni zaslon]. Na tom se zaslonu konfiguriraju različite postavke uređaja.
Kada je postavljen ID upravitelja sustava, pri odabiru nekih stavki mogao bi se prikazati zaslon za prijavu. Samo se korisnici koji znaju ID upravitelja sustava i PIN mogu prijaviti i mijenjati postavke.
Prikaz poruke
Poruke se na zaslonu prikazuju kada se pojave pogreške i kada ponestane papira u uređaju ili tonera u spremniku tonera.
Ako se prikazuje i rješenje za otklanjanje poteškoća, slijedite upute na zaslonu da biste otklonili problem.
Ako se ne prikazuje rješenje za otklanjanje poteškoća, potražite uzrok i rješenje pomoću poruke ili šifre pogreške.
Kada se prikaže poruka
Prikazuje se poruka o pogrešci
Primjeri prikaza:
U slučaju pogreške
Kada se na zaslonu prikazuje poruka
Ako je poruka preduga da bi se prikazala odjednom, može biti razdijeljena na manje segmente koji se prikazuju naizmjenično.
Promjena prikaza na zaslonu
Prikaz na upravljačkoj ploči može se promijeniti, primjerice, promjenom jezika prikaza, jedinica te odabirom prikaza ili skrivanja poruka. [Postavke pokazivača]
Možete promijeniti boje zaslona u inverzne i prilagoditi kontrast da bi zaslon bio vidljiviji. [Pristupačnost]
Automatsko poništavanje postavki
Ako se na uređaju ne pokreću nikakvi postupci, po zadanom se nakon nekog vremena postavke konfigurirane na zaslonu poništavaju i prikazuje se [Početni zaslon]. Vrijeme do poništavanja postavki možete promijeniti. [Vrijeme autom. ponovnog postavljanja]
99LW-020